Home About International University Project Conferences Courses Lectures Projects Publications Readings Contribute Contact      

home \ projects \ step \ értekezés a jogról \ 91 kérdés \ 1. szakasz

STEP home

Értekezés a jogról

Konferenciák

Esszék

Kutatók

Related links

 

 


 
 
STEP - St. Thomas Education Project
 
     
 
<<<   SZAKASZ   >>>
 
 

AQUINÓI SZENT TAMÁS

 

A TÖRVÉNYROL

 

A TEOLÓGIA FOGLALATA

A MÁSODIK RÉSZ ELSO RÉSZE (I-II), 90-108. KÉRDÉSEK

(Ford. Tudós Takács János)

91. KÉRDÉS

A törvények különbözoségérol

1. SZAKASZ

 

Vajon van-e valamilyen örök törvény?

 

 

Az első problémát így közelítjük meg: úgy látszik, hogy nincs semmilyen örök törvény.

 

1. Minden törvényt valakik számára hoznak. Ámde nem létezett öröktől fogva olyan valaki, akinek a számára törvényt lehetett volna hozni. Tehát egy törvény sem örök.

 

2. Ezenkívül, a kihirdetés a törvény lényegéhez tartozik. Ámde a kihirdetés nem volt lehetséges öröktől fogva, mivel nem létezett öröktől fogva olyan személy, akinek a számára a törvényt ki lehetett volna hirdetni. Tehát egy törvény sem lehet örök.

 

3. Ezenkívül, a törvény célrairányulást tartalmaz. Ámde nincs olyan örökkévaló dolog, ami célra irányulna, ugyanis egyedül a végső cél örök. Tehát egy törvény sem örök.

 

Ezzel szemben áll, amit Augustinus mond a De Libero Arbitrio 1-ben: "Azt a törvényt, amelyet a legfőbb eszmének neveznek, egyetlen értelmes lény sem tekintheti másnak, mint változhatatlannak és öröknek."

 

Válaszul azt kell mondanunk, hogy a törvény semmi más, mint a gyakorlati ész bizonyos előírása az államfőben, aki valamely tökéletes társaságot kormányoz, amint fentebb (q. 90, a. 4) mondottuk. Ámde feltételezve, hogy a világot az isteni gondviselés kormányozza, nyilvánvaló, hogy a világegyetem egész közösségét az isteni értelem kormányozza, ahogy az Első Részben (ST1, q. 22, a. 1) mondottuk. Ezért maga a dolgok kormányzásának eszméje, amely Istenben mint a világegyetem Urában létezik, törvény-jellegű. Mivel pedig az isteni értelem semmit sem az időben gondol el, hanem Istennek az elgondolása örökkévaló, ahogy a Péld 8,23-ban említi, az ilyen törvényt örökkévalónak kell mondani.

 

Az első ellenvetésre tehát azt kell mondanunk, hogy amik önmagukban nem léteznek, Istennél léteznek, amennyiben előre elgondolta és előre elrendelte őket, ahogy a Róm 4,17-ben mondja: "Aki...létre hívja a nem létezőket." Így tehát az isteni törvény örök elgondolásának örök törvény-jellege van, amennyiben Isten azt az általa előre elgondolt dolgok kormányzására irányítja.

 

A második ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy a kihirdetés szóban és írásban történik, és az örök törvény a kihirdető Isten részéről mindkét módon közzé van téve, mivel az isteni Ige örökkévaló, és az élet könyve (ST1, q. 24) öröktől fogva megíratott. De a törvényt halló és látó teremtmény részéről a kihirdetés nem lehet örök.

 

A harmadik ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy a törvény a célrairányítást aktív módon tartalmazza, amennyiben tudniillik általa irányulnak bizonyos dolgok a célra, nem pedig passzív módon, azaz nem úgy, mintha maga a törvény irányulna célra. Ez utóbbi csupán esetlegesen fordul elő olyan kormányzó lényben, akinek a célja rajta kívül van, amire az ő törvényének irányulnia kell. De az isteni kormányzás célja maga Isten, és az ő törvénye nem más, mint ő maga. Ezért az örök törvény nem irányul más célra.

 

 
     

A TÖRVÉNYROL

A TÖRVÉNYROL ÁLTALÁBAN

I-II, q. 90, A törvény lényegérol

I-II, q. 91, A törvények különbözoségérol

I-II, q. 92, A törvények hatásairól

A TÖRVÉNY RÉSZEI

Az örök törvény

I-II, q. 93, Az örök törvény

A természettörvény

I-II, q. 94, A természettörvény

Az emberi törvény

I-II, q. 95, Az emberi törvény

I-II, q. 96, Az emberi törvény hatalmáról

I-II, q. 97, Az emberi törvények változásáról

A régi törvény

I-II, q. 98, A Régi Törvény

I-II, q. 99, A Régi törvény parancsolatairól

I-II, q. 100, A Régi Törvény erkölcsi parancsolatairól

I-II, q. 101, A Régi Törvény ceremoniális parancsai önmagukban

I-II, q. 102, A ceremoniális parancsok okai

I-II, q. 103, A ceremoniális parancsok idotartamáról

I-II, q. 104, A Régi Törvény ítélkezési parancsai

I-II, q. 105, Az ítélkezési parancsok értelme

Az új törvény

I-II, q. 106, Az Evangélium törvénye, az ún. Új Törvény, önmagában

I-II, q. 107, A Régi Törvény és az Új Törvény viszonya

I-II, q. 108, Azok a dolgok, melyeket az Új törvény tartalmaz