Home About International University Project Conferences Courses Lectures Projects Publications Readings Contribute Contact      

home \ projects \ step \ értekezés a jogról \ 91 kérdés \ 3. szakasz

STEP home

Értekezés a jogról

Konferenciák

Esszék

Kutatók

Related links

 

 


 
 
STEP - St. Thomas Education Project
 
     
 
<<<   SZAKASZ   >>>
 
 

AQUINÓI SZENT TAMÁS

 

A TÖRVÉNYROL

 

A TEOLÓGIA FOGLALATA

A MÁSODIK RÉSZ ELSO RÉSZE (I-II), 90-108. KÉRDÉSEK

(Ford. Tudós Takács János)

91. KÉRDÉS

A törvények különbözoségérol

3. SZAKASZ

 

Vajon van-e valamilyen emberi törvény?

 

 

A harmadik problémát így közelítjük meg: úgy látszik, hogy nincs semmilyen emberi törvény.

 

1. A természettörvény ugyanis az örök törvényből való részesedés, amint mondottuk (a. 2). Ámde az örök törvény által "minden a legrendezettebb", amint Augustinus mondja a De Libero Arbitrio 1-ben. Tehát a természettörvény elégséges minden emberi dolog rendezésére, vagyis nincs szükség emberi törvényre.

 

2. Ezenkívül, a törvénynek mérték-jellege van, amint mondottuk (q. 90, a. 1). Ámde az emberi ész nem mértéke a dolgoknak, hanem ellenkezőleg, ahogy a Filozófus mondja a Metafizika 10-ben. Tehát az emberi észből semmiféle törvény nem eredhet.

 

3. Ezenkívül, a mértéknek a legbiztosabbnak kell lennie, amint a Filozófus mondja a Metafizika 10-ben. Ámde az emberi észnek a teendőkkel kapcsolatos utasításai bizonytalanok; a Bölcs 9,14 szerint: "A halandók gondolatai bizonytalanok, és terveink ingatagok." Tehát az emberi észből semmiféle törvény nem eredhet.

 

Ezzel szemben áll, hogy Augustinus a De Libero Arbitrio 1-ben két törvényről beszél, egy örök és egy időleges törvényről, s ez utóbbit emberi törvénynek nevezi.

 

Válaszul azt kell mondanunk, hogy a törvény a gyakorlati ész bizonyos előírása, amint fentebb (q. 90, a. 4) mondottuk. Ámde úgy találjuk, hogy a gyakorlati és a spekulatív ész hasonlóan jár el: ugyanis mindkettő bizonyos elvekből jut el bizonyos következtetésekre, amint fentebb (q. 90, a. 1) mondottuk. Ennek alapján tehát azt kell mondanunk, hogy miként a spekulatív észben természetszerűen ismert, bizonyíthatatlan elvekből jönnek létre a különféle tudományok következtetései, amelyek ismerete nincs természetileg belénk adva, hanem észbeli munkával fedezzük fel azokat, ugyanúgy a természettörvény parancsaiból, mintegy egyetemes és bizonyíthatatlan elvekből kell kiindulnia az emberi észnek és így eljutnia bizonyos részlegesebb intézkedések ismeretére. Ezeket az emberi ész által felfedezett rendelkezéseket, a törvény lényegéhez tartozó egyéb feltételek teljesülése esetén emberi törvényeknek nevezzük, ahogy fentebb (q. 90, a. 4) mondottuk. Ezért mondja Tullius is a Retorika-ban, hogy "a jog kezdete a természettől indult ki, azután bizonyos szabályokat az ész hasznosnak talált, és ezek szokássá váltak, majd a természettől kiinduló és a szokás által igazolt dolgokat a törvényektől való félelem és a vallás szentesítette".

 

Az első ellenvetésre tehát azt kell mondanunk, hogy az emberi ész az isteni értelem követelményeiből részesedni nem teljes mértékben, hanem csupán tökéletlenül és a maga módján képes. Ezért, ahogy a spekulatív ész az isteni bölcsességből való természetszerű részesedés által rendelkezik bizonyos egyetemes elvek ismeretével, de nem ismer sajátosan minden igazságot, ahogy azokat az isteni bölcsesség tartalmazza, ugyanúgy a gyakorlati ész oldaláról is természetszerűen részesedik az ember az örök törvényből bizonyos egyetemes elveket illetően, de nem ismeri a konkrét esetekre vonatkozó konkrét utasításokat, ahogy azokat az örök törvény tartalmazza. Ezért szükséges, hogy az emberi ész a maga munkájával jusson el a törvények bizonyos konkrét előírásainak ismeretére.

 

A második ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy az emberi ész természeténél fogva nem szabálya a dolgoknak, hanem a természetszerűen beléje adott elvek egyetemes szabályai és mértékei mindannak, amit az embernek cselekednie kell, amiknek a természetes ész a szabálya és mértéke, jóllehet nem mértéke a természettől adott dolgoknak.

 

A harmadik ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy a gyakorlati ész a konkrét, esetleges teendőkkel kapcsolatos, nem pedig szükségszerű dolgokkal, mint a spekulatív ész. Ezért az emberi törvények nem rendelkeznek azzal a tévedhetetlenséggel, mint a tudományok bizonyításon alapuló következtetései, és nem is szükséges, hogy minden mérték mindenképpen tévedhetetlen és biztos legyen, hanem csak annyira, ahogy a saját nemében lehetséges.

 

 
     

A TÖRVÉNYROL

A TÖRVÉNYROL ÁLTALÁBAN

I-II, q. 90, A törvény lényegérol

I-II, q. 91, A törvények különbözoségérol

I-II, q. 92, A törvények hatásairól

A TÖRVÉNY RÉSZEI

Az örök törvény

I-II, q. 93, Az örök törvény

A természettörvény

I-II, q. 94, A természettörvény

Az emberi törvény

I-II, q. 95, Az emberi törvény

I-II, q. 96, Az emberi törvény hatalmáról

I-II, q. 97, Az emberi törvények változásáról

A régi törvény

I-II, q. 98, A Régi Törvény

I-II, q. 99, A Régi törvény parancsolatairól

I-II, q. 100, A Régi Törvény erkölcsi parancsolatairól

I-II, q. 101, A Régi Törvény ceremoniális parancsai önmagukban

I-II, q. 102, A ceremoniális parancsok okai

I-II, q. 103, A ceremoniális parancsok idotartamáról

I-II, q. 104, A Régi Törvény ítélkezési parancsai

I-II, q. 105, Az ítélkezési parancsok értelme

Az új törvény

I-II, q. 106, Az Evangélium törvénye, az ún. Új Törvény, önmagában

I-II, q. 107, A Régi Törvény és az Új Törvény viszonya

I-II, q. 108, Azok a dolgok, melyeket az Új törvény tartalmaz