Home About International University Project Conferences Courses Lectures Projects Publications Readings Contribute Contact      

home \ projects \ step \ értekezés a jogról \ 94 kérdés \ 6. szakasz

STEP home

Értekezés a jogról

Konferenciák

Esszék

Kutatók

Related links

 

 


 
 
STEP - St. Thomas Education Project
 
     
 
<<<   SZAKASZ   >>>
 
 

AQUINÓI SZENT TAMÁS

 

A TÖRVÉNYROL

 

A TEOLÓGIA FOGLALATA

A MÁSODIK RÉSZ ELSO RÉSZE (I-II), 90-108. KÉRDÉSEK

(Ford. Tudós Takács János)

94. KÉRDÉS

A természettörvény

6. SZAKASZ

 

Vajon a természettörvény kitörölhető-e az ember szívéből?

 

 

A hatodik problémát így közelítjük meg: úgy látszik, hogy a természettörvény kitörölhető az ember szívéből.

 

1. A Róm 2,14 szövegének ("amikor a pogányok törvény híján...") Glosszája ezt mondja: "A kegyelem által megújult ember lelkébe van írva az igazságosság törvénye, amelyet a bűn eltörölt." Ámde az igazságosság törvénye a természettörvény. Tehát a természettörvény eltörölhető.

 

2. Ezenkívül, a kegyelem törvénye hatékonyabb, mint a természettörvény. Ámde a kegyelem törvényét eltörli a bűn. Tehát a természettörvény sokkal inkább eltörölhető.

 

3. Ezenkívül, amit a törvény előír, mint igazságos döntés van bevezetve. Ámde az emberek sok mindent előírtak, ami ellentétes a természettörvénnyel. Tehát a természettörvény az emberek szívéből kitörölhető.

 

Ezzel szemben áll, amit Augustinus mond a Confessiones 2-ben: "A te törvényed az emberek szívébe lett írva, amelyet semmilyen gonoszság nem töröl ki onnan." Ámde az emberek szívébe írt törvény a természettörvény. Tehát a természettörvény nem törölhető el.

 

Válaszul azt kell mondanunk, hogy - amint fentebb (a. 4-5) mondottuk - a természettörvényhez elsődlegesen bizonyos legegyetemesebb parancsolatok tartoznak, amik mindenki számára ismertek. Bizonyos sajátosabb másodlagos parancsolatok pedig az elvekhez közeli következtetések. A természettörvény egyetemes elvei tehát egyetemesen semmiképpen sem törölhetők ki az emberek szívéből. Kitörölhetők mégis az egyedi cselekvés során, amennyiben a nemi vágy vagy valami más szenvedély megakadályozza az észt abban, hogy alkalmazza az egyetemes elvet az egyedi cselekvésre, amint fentebb (q. 77, a. 2) mondottuk. - Az egyéb másodlagos parancsokat illetően pedig a természettörvény kitörölhető az emberek szívéből, vagy a téves meggyőződések miatt, amint spekulatív téren is tévedések fordulnak elő a szükségszerű következtetésekkel kapcsolatban; vagy a ferde szokások és megromlott készségek következtében, ahogy egyes népeknél nem tekintették a rablást bűnnek, sőt a természetellenes bűnöket sem, ahogy az Apostol is mondja (Róm 1,24 skk.).

 

Az első ellenvetésre tehát azt kell mondanunk, hogy a bűn eltörli a természettörvényt egyedileg, de egyetemesen nem, hacsak nem a természettörvény másodlagos parancsait illetően, oly módon, ahogy mondottuk.

 

A második ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy noha a kegyelem hatékonyabb, mint a természet, ám a természet lényegesebb az ember számára, és ezért maradandóbb.

 

A harmadik ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy ez az érv a természettörvény másodlagos parancsolataiból indul ki, amikkel szemben egyes törvényhozók gonosz határozatokat hoztak.

 

 
     

A TÖRVÉNYROL

A TÖRVÉNYROL ÁLTALÁBAN

I-II, q. 90, A törvény lényegérol

I-II, q. 91, A törvények különbözoségérol

I-II, q. 92, A törvények hatásairól

A TÖRVÉNY RÉSZEI

Az örök törvény

I-II, q. 93, Az örök törvény

A természettörvény

I-II, q. 94, A természettörvény

Az emberi törvény

I-II, q. 95, Az emberi törvény

I-II, q. 96, Az emberi törvény hatalmáról

I-II, q. 97, Az emberi törvények változásáról

A régi törvény

I-II, q. 98, A Régi Törvény

I-II, q. 99, A Régi törvény parancsolatairól

I-II, q. 100, A Régi Törvény erkölcsi parancsolatairól

I-II, q. 101, A Régi Törvény ceremoniális parancsai önmagukban

I-II, q. 102, A ceremoniális parancsok okai

I-II, q. 103, A ceremoniális parancsok idotartamáról

I-II, q. 104, A Régi Törvény ítélkezési parancsai

I-II, q. 105, Az ítélkezési parancsok értelme

Az új törvény

I-II, q. 106, Az Evangélium törvénye, az ún. Új Törvény, önmagában

I-II, q. 107, A Régi Törvény és az Új Törvény viszonya

I-II, q. 108, Azok a dolgok, melyeket az Új törvény tartalmaz