Home About International University Project Conferences Courses Lectures Projects Publications Readings Contribute Contact      

home \ projects \ step \ csaba varga \ biblioraphy of books

STEP home

Treatise on Law

Conferences

Essays

Scholars

Related links

 

 


 
 
STEP - St. Thomas Education Project
 
     
 

Csaba Varga

National Coordinator for Hungary

 
 

 

Bibliography of Books

  

 

authored

 

A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei [The main systems of legal education today] (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1967) 210 pp.

A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség (Budapest: Akadémiai Kiadó 1979) 351 pp. & 2nd enlarged ed. (Budapest: Akadémiai Kiadó 2002) 439 pp. / Codification as a Socio-historical Phenomenon (Budapest: Akadémiai Kiadó 1991) viii + 391 pp.

A jog helye Lukács György világképében (Budapest: Magvető 1981) 287 pp. [Gyorsuló Idő] / The Place of Law in Lukács’ World Concept (Budapest: Akadémiai Kiadó 1985) 193 pp. & 2nd [reprint] ed. (Budapest: Akadémiai Kiadó 1998) 193 pp.

A bírói ténymegállapítási folyamat természete (Budapest: Akadémiai Kiadó 1992) 269 pp. & 2nd enlarged ed. (Budapest: Akadémiai Kiadó 2001) 210 pp. & 3rd [reprint] ed. (Budapest: Akadémiai Kiadó 2002) 210 pp. / A Theory of the Judicial Process The Establishment of Facts (Budapest: Akadémiai Kiadó 1995) vii + 249 pp.

Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról [preliminary ed.] (Budapest 1996, 1997) iv + 191 pp. [Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae, II Dissertationes 1] & (Budapest: Osiris 1998, 1999, 2000, [reprint: Budapest: Szent István Társulat] 2002, 2003) 388 pp. [Osiris könyvtár: Jog] & A jogi gondolkodás paradigmái 2nd enlarged ed. (Budapest: Szent István Társulat 2004) 504 pp. / Paradigms of Legal Thinking (Budapest: Akadémiai Kiadó 1999) vii + 279 pp. [Philosophiae Iuris]

Transition to Rule of Law On the Democratic Transformation in Hungary (Budapest: Loránd Eötvös University Faculty of Law Project on Comparative Legal Cultures 1995) 190 pp. [Philosophiae Iuris] / Jogállami átmenetünk Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kérdések (Budapest: AkaPrint 1998) 234 pp. [A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei 5]

Politikum és logikum a jogban A jog társadalomelmélete felé [Politics and logics in law] (Budapest: Magvető 1987) 502 pp. [Elvek és Utak] & A jog társadalomelmélete felé [Towards a social science theory of law] (Budapest: Osiris 1999, [reprint: Budapest: Szent István Társulat] 2001, 2002, 2003, [2004]) xi + 326 pp. [Jogfilozófiák]

Law and Philosophy Selected Papers in Legal Theory (Budapest: Loránd Eötvös University Faculty of Law Project on Comparative Legal Cultures 1994) xi + 530 pp. [Philosophiae Iuris]

Право Теория и философия [Law: theory and philosophy] (Budapest: Loránd Eötvös University Faculty of Law Project on Comparative Legal Cultures 1994) xiv + 281 pp. [Philosophiae Iuris]

Rechtsphilosophische Aufsätze (Budapest: Loránd Eötvös University Faculty of Law Project on Comparative Legal Cultures 1994) x + 292 pp. [Philosophiae Iuris]

Études en philosophie du droit / Estudios en filosofia del derecho (Budapest: Loránd Eötvös University Faculty of Law Project on Comparative Legal Cultures 1994) xii + 332 pp. [Philosophiae Iuris]

Jogi elméletek, jogi kultúrák Kritikák, ismertetések a jogfilozófia és az összehasonlító jog köréből [Theories and cultures of law: reviews in legal philosophy and comparative law] (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar “Összehasonlító Jogi Kultúrák” projektum 1994) xix + 503 pp. [Jogfilozófiák]

A jog mint folyamat [Law as process] (Budapest: Osiris 1999, [reprint: Budapest: Szent István Társulat] 2002, [2004]) 430 pp. [Osiris könyvtár: Jog]

A jog mint logika, rendszer és technika [Law as logic, system and technique] (Budapest: Osiris 2000) 223 pp. [Jogfilozófiák]

Útkeresés Kísérletek – kéziratban [Search for a path: unpublished manuscripts] (Budapest: Szent István Társulat 2001) vi + 167 pp. [Jogfilozófiák]

Jogbölcselet az ezredfordulón Minták, kényszerek – múltban, jelenben (Budapest: Szent István Társulat 2004) 450 pp. [Jogfilozófiák] / Philosophy of Law at the Turn of the Millennium I: Theories of Law – II: Legal Cultures and Transitions Compared (Budapest: Akadémiai Kiadó 2006) [in preparation] [Philosophiae Iuris]

 

 

edited

 

Modern polgári jogelméleti tanulmányok [Papers from contemporary western theories of law] (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1977) 145 pp.

Jog és filozófia Antológia a század első felének polgári jogelméleti irodalma köréből [Law and philosophy: anthology of legal theorising of the West from the first half of 20th century] (Budapest: Akadémiai Kiadó 1981) 383 pp.

Rechtsgeltung Ergebnisse des Ungarisch–österreichischen Symposiums der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 1985, co-ed. with Ota Weinberger (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1986) 136 pp. [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 27]

Hans Kelsen Tiszta jogtan [Reine Rechtslehre, 1934] Bibó István fordításában [1937] (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégium 1988, [reprint: Budapest: Rejtjel] 2001) xxii + 106 pp. [Jogfilozófiák]

Rechtskultur – Denkkultur Ergebnisse des Ungarisch–österreichischen Symposiums der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 1987, co-ed. with Erhard Mock (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1989) 175 pp. [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 35]

Theoretische Grundlagen der Rechtspolitik Ungarisch–österreichisches Symposium der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 1990, co-ed. with Peter Koller & Ota Weinberger (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1992) 185 pp. [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 54]

Comparative Legal Cultures (Aldershot, Hong Kong, Singapore, Sydney: Dartmouth & New York: The New York University Press 1992) xxiv + 614 pp. [The International Library of Essays in Law & Legal Theory, Legal Cultures 1] / Összehasonlító jogi kultúrák (Budapest: Osiris 2000) xi + 397 pp. [Jogfilozófiák]

Marxian Legal Theory (Aldershot, Hong Kong, Singapore, Sydney: Dartmouth & New York: The New York University Press 1993) xxvii + 530 pp. [The International Library of Essays in Law & Legal Theory, Schools 9]

Coming to Terms with the Past under the Rule of Law The German and the Czech Models (Budapest 1994) xxvii + 176 pp. [Windsor Klub] / Igazságtétel jogállamban Német és cseh dokumentumok (Budapest 1995) 241 pp. [Windsor Klub Könyvei 1]

Aus dem Nachlass von Julius MOÓR Gyula hagyatékából (Budapest: Loránd Eötvös University Faculty of Law Project on Comparative Legal Cultures 1995) xv + 164 pp. [Philosophiae Iuris]

European Legal Cultures co-ed. with Volkmar Gessner & Armin Höland (Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney: Dartmouth 1996) xviii + 567 pp. [TEMPUS Textbook Series on European Law and European Legal Cultures 1]

Szövegek a jogi gondolkodás paradigmáinak tanulmányozásához [Readings to the paradigms of legal thinking] (Budapest: [Osiris] 1996, 1997) iv + 139 pp. & A jogi gondolkodás paradigmái Szövegek (Budapest: ETOPrint 1998, [reprint: Budapest: Osiris] 1998, 1999, 2000, [Budapest: Szent István Társulat] 2004) iii + 71 pp. [Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae, III Fasciculi 1]

Jog és filozófia Antológia a század első felének kontinentális jogi gondolkodása köréből [Law and philosophy: anthology of continental legal thinking from the first half of 20th century] (Budapest: Osiris 1998) xiii + 238 pp. [Jogfilozófiák] & 3rd enlarged ed. Jog és filozófia Antológia a XX. század jogi gondolkodása köréből [Law and philosophy: anthology from the legal thought of 20th century] (Budapest: Szent István Társulat 2001) xii + 497 pp. [Jogfilozófiák]

Felix Somló Schriften zur Rechtsphilosophie (Budapest: Akadémiai Kiadó 1999) xx + 114 pp. [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae Iuris]

Jog és nyelv [Law and language] co-ed. with Miklós Szabó (Budapest: Osiris 2000) vi + 270 pp. [Jogfilozófiák]

István Losonczy Jogfilozófiai előadások vázlata [1948] (Budapest: Szent István Társulat 2002) xvi + 282 pp. [Jogfilozófiák] / Abriß eines realistischen rechtsphilosophischen Systems [1948] (Budapest: Szent István Társulat 2002) 144 pp. [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae Iuris]

On Different Legal Cultures, Pre-Modern and Modern States, and the Transition to the Rule of Law in Western and Eastern Europe co-ed. with Werner Krawietz (Berlin: Duncker & Humblot [2003]) xi + 139–531 pp. [Rechtstheorie 33 (2002) 2–4: II. Sonderheft Ungarn]

A szocializmus marxizmusának jogelmélete (OTKA-munkaértekezlet [T032156]) [Marxist legal theory of socialism, special issue in] Jogelméleti Szemle 2003/4 [ http://jesz.ajk.elte.hu/2003_4.html ]

Marxizmus és jogelmélet [Marxism and legal theory] = Világosság Bölcsészeti-akadémiai folyóirat XLV (2004) 4, 116 pp.

Barna Horváth The Bases of Law / A jog alapjai [1948] (Budapest: Szent István Társulat 2005) {forthcoming} [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae Iuris]

Die Schule von Szeged Rechtsphilosophische Aufsätze von István Bibó und József Szabó (Budapest: Szent István Társulat 2005) {forthcoming} [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae Iuris]

Julius Moór Schriften zur Rechtsphilosophie (Budapest: Szent István Társulat 2005) {forthcoming} [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae Iuris]

Barna Horváth Schriften zur Rechtsphilosophie I, 1926–1948: Prozessuelle Rechtslehre – II, 1926–1948: Gerechtigkeitslehre – III, Papers in Emigration: 1949–1971 (Budapest: Szent István Társulat 2006) {in preparation} [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae Iuris]

Alexander Horváth A természetjogról [On natural law] (Budapest: Szent István Társulat 2006) {in preparation} [Jogfilozófiák]

 

 
 
     
     

General Coordinator

Fulvio Di Blasi

National Coordinator for Hungary

Csaba Varga

National Coordinator for Spain

David Lorenzo