Home About International University Project Conferences Courses Lectures Projects Publications Readings Contribute Contact      

home \ projects \ step \ csaba varga \ full bibliography

STEP home

Treatise on Law

Conferences

Essays

Scholars

Related links

 

 


 
 
STEP - St. Thomas Education Project
 
     
 

Csaba Varga

National Coordinator for Hungary

 
 

  

BOOKS / KÖNYVEK[1]

 

 

authored / szerzői

 

1967

A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1967) 210[2]

review: Molnár István in Jogtudományi Közlöny XXIII (1968) 1, 65–66; Mádl Ferenc in Jogtudományi Közlöny XXIII (1968) 4, 206–209; Berczik Imre in Felsőoktatási Szemle XVII (1968) 11, 698–699; Stefan Luby in Právny Obzor LI (1968) 8, 732–733; F[erenc] Mádl in Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae X (1968) 1–2, 156–162; László Sólyom in Das Hochschulwesen [Berlin-Ost], 17 (1969) 5, 364–366

1979

A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség (Budapest: Akadémiai Kiadó 1979) 351[3] >

self-abstract: ‘La codification en tant que phénomčne historico-sociale’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 23 (1983) 1–2, 219–224

review: Jogtudományi Közlöny XXXII (1977) 4, 233–240; Malonyai Péter in Magyar Nemzet XXXVI (1980) 199, 4; Visegrády Antal in Állam- és Jogtudomány XXIII (1980) 3, 534–539; F[erenc] Majoros in Revue internationale de Droit comparé 32 (1980) 4, 873–876; J[ózsef] Szabó in Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht 32 (1981) 1, 123–128; L[eonard] Bianchi in Právny Obzor 64 (1981) 1, 60–63; Stefan Šipoš in Universitate Babeş–Bolyai – Iurisprudentia [Cluj-Napoca] 26 (1981) l, 76–78; Рефeративный Журналь за Pубежём 4: Государство и Право 1981/4, 26–29; Bónis György in Századok CXV (1981) 6, 1325–1327; Nagy Endre in Állam és Igazgatás XXXII (1982) 6, 506–514; Vera Bolgár in The American Journal of Comparative Law 30 (1982) 4, 698–703; Georg Brunner in Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 46 (1982) 3, 579–580; Szabó Imre in Magyar Jog XXX (1983) 7 & in Szabó Imre Ember és jog Jogelméleti tanulmányok (Budapest: Akadémiai Kiadó 1987), 94–106

Codification as a Socio-historical Phenomenon (Budapest: Akadémiai Kiadó 1991) viii + 391[4] <

review: International Review of Social History 38 (??) 2 {E}; Denis Tallon in Revue internationale de Droit comparé 44 (1992) 3, 740–741; N. S. Marsh in International and Comparative Law Quarterly 42 (July 1993) 3, 747–748; Pierre Legrand ‘Strange Power of Words: Codification Situated’ Tulane European & Civil Law Forum 9 (1994), 1–33; Paolo di Lucia in Sociologia del Diritto 21 (1994), 201–203

A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség 2., utószóval bőv. és jav. kiad. (Budapest: Akadémiai Kiadó 2002) 439[5] =

review: Frivaldszky János ‘Történelem és jogi kodifikáció’ Jogtudományi Közlöny LIX (2004. augusztus) 8, 260–262

Codification as a Socio-historical Phenomenon 2nd (rev.) ed. with a postface (Budapest: Akadémiai Kiadó 2006) {in preparation}

1981

A jog helye Lukács György világképében (Budapest: Magvető 1981) 287 [Gyorsuló Idő][6] <<

review: Demeter János in A Hét [Kolozsvár] XII (1981) 40, 8; Perecz László in Világosság XXII (1981) 12, 788–789; Karácsony András in Magyar Filozófiai Szemle XXVI (1982) 4, 575–580; Jozef Karpat in Právny Obzor 66 (1983) 2, 164–166; András Bragyova in The New Hungarian Quarterly XXV (1984), No. 93, 157–160; Várady Tibor in Létünk [Újvidék] XV (1985) 6, 961–964

The Place of Law in Lukács’ World Concept (Budapest: Akadémiai Kiadó 1985) 193[7] =

{fragment reprint in Transit, 21–22}

self-abstract: ‘La place du droit dans la conception du monde de George Lukács’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae XXV (1983) 1–2, 234–239

review: Christian Atias in Revue internationale de Droit comparé XXXVIII (1986) 3, 996–997; V[ittorio] Olgiati in Rivista della Sociologia del Diritto XIV (1987) 1, 175–176; Rüdiger Dannemann in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie LXXIII (1987) 2, 286–288; Frank Benseler in Zeitschrift für Rechtssoziologie 8 (1987) 2, 302–304; J[erzy] Wróblewski in Państwo i Prawo XLII (1987) 4, 117–118; Werner Grahn & Irčne Lewtschkenko in Deutsche Literaturanzeiger 109 (1988) 1–2, 89–92; Droit et Société (1986), No. 4, 474–475; Alessandra Dragone in Rivista internazionale di Filosofia del diritto LXIII (1986) 2, 304–306; Paul Browne in Science and Society 51 (1987) 3, 382–383; Рефeративный Журналь за Pубежём 4: Государство и Право (1986), ??; Eugene Kamenka in Bulletin of the Australian Society of Legal Philosophy [Sydney], 10 (December 1986), Nos. 38–39, 255–263 & Recthstheorie 18 (1987), 516–523, [reprint] in Marxian Legal Theory ed. Csaba Varga (Aldershot, Hong Kong, Singapore, Sydney: Dartmouth & New York: The New York University Press 1993), 201–208 [The International Library of Essays in Law & Legal Theory, Schools 9]; Bo Carlsson in Tidskrift för Raetssociologi 4 (1987) 1, 72–75; Current Legal Theory VI (1988) 1–2, 292; Paul Browne Science and Society 51 (1987) 3, 382–383 & ‘Lukacs’ Later Ontology’ Science and Society 54 (Summer 1990) 2, 193–218

2nd [reprint] ed. (Budapest: Akadémiai Kiadó 1998) 193[8] <

review: Acta Juridica Hungarica 42 (2001) 1–2, 127–131

A jog helye Lukács György világképében 2. jav. kiad. (Budapest: Akadémiai Kiadó 1996) {in preparation}

1987

Politikum és logikum a jogban A jog társadalomelmélete felé (Budapest: Magvető 1987) 502 [Elvek és Utak][9]

review: Perecz László in Világosság XXIX (1988) 3, 189–190; Hári Miklós in Magyar Jog XXXV (1988) 7–8, 707–709; Horváth M. Tamás in BUKSZ Budapesti Könyvszemle I (1989) 1, 123–125

1992

A bírói ténymegállapítási folyamat természete (Budapest: Akadémiai Kiadó 1992) 269[10] <<

self-abstract: A bírói ténymegállapítási folyamat természete (Budapest 1990) 17 [Doktori munka tézisei]]

Theory of the Judicial Process The Establishment of Facts (Budapest: Akadémiai Kiadó 1995) vii + 249[11]

review: Laurence Dumoulin in Droit et Société (1997), No. 35, 225–228 & http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/biblio/ds035-c.htm#9 ; Massimo Vogliotti in Revue interdisciplinaire d’Etudes juridiques (1997), No. 38, 235–237

A bírói ténymegállapítási folyamat természete 2., jav. és utószóval bőv. kiad. (Budapest: Akadémiai Kiadó 2001; 32003) 210[12] =

Theory of the Judicial Process The Establishment of Facts 2nd rev. ed. with a postface (Budapest: Akadémiai Kiadó 2006) {in preparation}

1994

Law and Philosophy Selected Papers in Legal Theory (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1994) xi + 530 [Philosophiae Iuris][13]

review: René Sčve in Archives de Philosophie du Droit 39 (1995), 473–474; A[ndré-]J[ean]A[rnaud] in Droit et Société 32 (1996)

b

Études en philosophie du droit / Estudios en filosofia del derecho (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1994) xii + 332 [Philosophiae Iuris][14]

c

Rechtsphilosophische Aufsätze (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1994) x + 292 [Philosophiae Iuris][15]

d

Право Теория и философия (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1994) xiv + 281 [Philosophiae Iuris][16]

e

Jogi elméletek, jogi kultúrák Kritikák, ismertetések a jogfilozófia és az összehasonlító jog köréből (Budapest: ELTE “Összehasonlító jogi kultúrák” projektum 1994) xix + 503 [Jogfilozófiák][17]

1995

Transition to Rule of Law On the Democratic Transformation in Hungary (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1995) 190 [Philosophiae Iuris][18] <

review: Michael Bogdan in Svensk Juristtidning 80 (1995) 9, 749–750; A[ndré-]J[ean]A[rnaud] in Droit et Société 32 (1996); Георги Денков ‘Унгарският преход към върховенство на правото’ Правна Мисъл [Sofia] XXXVIII (1997) 1, 72–73; Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 41 (2000) 3–4, 157–158

Jogállami átmenetünk Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kérdések (Budapest: [AKAPrint] 1998) 234 [A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei 5][19]

review: Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 41 (2000) 3–4, 157–158

1996

Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról [előzetes kiadás] (Budapest: [Osiris] 1996 [újrany. 1997]) iv + 191 [Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae, Budapest, II Dissertationes 1][20] <<

review: Chertes Attila ‘Jogi gondolkodás és jogdogmatika: Egy szakmai vita nyomában’ Jogtudományi Közlöny LII (1997. július–augusztus) 7–8, 351–355; Erdő Péter ‘Tudományelmélet és jogtudomány’ Távlatok 37 (1997) 5, 677–678 & Vigilia 63 (1998) 1, 79–80

[rendes kiadás] (Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1998 [újrany. Budapest: Osiris 1999; 2000; Budapest: Szent István Társulat 2002; 2003) 388 [Osiris Könyvtár: Jog][21] =

review: Takács Péter ‘Az ígéret földje’ Valóság XLII (1999) 2, 60–64

Lectures on the Paradigms of Legal Thinking (Budapest: Akadémiai Kiadó 1999) vii + 279 [Philosophiae Iuris][22]

review Acta Juridica Hungarica 42 (2001) 1–2, 131; Eduardo Silva-Romero in Archives de Philosophie du Droit 47 (2003), 491–496

A jogi gondolkodás paradigmái jelentősen átdolg. és bőv. 2. kiad. (Budapest: Szent István Társulat 2004) 504[23]

The Paradigms of Legal Thinking 2nd rev. & enl. ed. (Budapest: Akadémiai Kiadó 2006) {in preparation}

1999

A jog társadalomelmélete felé (Budapest: [Osiris] 1999 [újrany. Budapest: Szent István Társulat 2001, 2002, 2003 {2004}]) xi + 326 [Jogfilozófiák][24]

review: Acta Juridica Hungarica 42 (2001) 3–4, 274–275

b

A jog mint folyamat (Budapest: Osiris 1999 [újrany. Budapest: Szent István Társulat 2002 {2004}]) 430 [Osiris könyvtár: Jog][25]

review: Acta Juridica Hungarica 42 (2001) 3–4, 275–277

2000

A jog mint logika, rendszer és technika (Budapest: [Osiris] 2000) 223 [Jogfilozófiák][26]

2001

Útkeresés Kísérletek – kéziratban (Budapest: Szent István Társulat 2001) 167 [Jogfilozófiák][27]

2004

Jogfilozófia az ezredfordulón Minták, kényszerek – múltban, jelenben (Budapest: Szent István Társulat 2004) 450 [Jogfilozófiák][28]

review: Vajda Kornél in PoLíSz (2005. március), No. 82, 89–93 & http://www.krater.hu/site.php?func=polisz&file=cikkek&cnr=454 ; Fekete Balázs ‘A közelmúlt nyomában, jogászi szemüveggel’ Nagyvilág L (2005. május) 5, 405–410

Philosophy of Law at the turn of the Millennium I: Theories of Law – II: Legal Cultures and Transitions Compared (Budapest: Akadémiai Kiadó 2006) [Philosophiae Iuris] {in preparation}

 

 

edited / szerkesztett

 

1977

Modern polgári jogelméleti tanulmányok (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1977) 145[29]

1981

Jog és filozófia Antológia a század első felének polgári jogelméleti irodalma köréből (Budapest: Akadémiai Kiadó 1981) 383[30]

review: Magyar Nemzet 1981. szeptember 29.; Karácsony András in Valóság XXIV (1981) 9, 109–111; Takács Albert in Jogtudományi Közlöny XXXVII (1982) 2, 132–137; Szabó József in Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht 32 (1982) 2–4, 363–366

1985

Tradition and Progress in Modern Legal Cultures / Tradition und Fortschritt in der modernen Rechtskulturen Proceedings of the 11th World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy in Helsinki, 1983, hrsg. mit Stig Jörgensen & Yuha Pöyhönen (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1985) 258 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 23]

1986

Rechtsgeltung Ergebnisse des Ungarisch–österreichischen Symposiums der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 1985, hrsg. mit Ota Weinberger (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1986) 136 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 27]

review: [Paczolay Péter, Visegrády Antal in Állam- és Jogtudomány XXIX (1986) 2, 338–346]; Lothar Lotze in Deutsche Literaturanzeiger 108 (1987) 10–11, 841–843; Otto Pfersmann in Österreichische Juristen-Zeitung (1988) 24

1988

Hans Kelsen Tiszta jogtan [Reine Rechtslehre, 1934] Bibó István fordításában [1937] (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégium 1988) XXII + 106 [Jogfilozófiák]; jav. utánnyomás (Budapest: Rejtjel Kiadó 2001) XXII + 105 [Jogfilozófiák][31]

review: Takács Albert in Jogtudományi Közlöny XLIV (1989) 10, 551–553; Takács Albert in BUKSZ Budapesti Könyvszemle II (1990) 4, 452–455

1989

Rechtskultur – Denkkultur Ergebnisse des Ungarisch–österreichischen Symposiums der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 1987, hrsg. mit Erhard Mock (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1989) 175 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 35]

review: Rudolf Machacek in Österreichische Juristen-Zeitung (1991) 13

1991

Biotechnologie, Ethik und Recht im wissenschaftlichen Zeitalter Proceedings of the World Congress in Philosophy of Law and Social Philosophy in Kobe, 1987, co-ed. with Tom D. Campbell, Robert C. L. Moffat & Setsuko Sato (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1991) 180 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 39]

b

A világ főbb jogrendszerei Jogcsoportok, társszerk. Hamza Gábor, Horváth Pál, Bánfalvi Gábor, Szegvári Nagy Katalin, Révész T. Mihály (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem 1991) 369 [Összehasonlító Jogtörténeti Tanulmányok]

1992

Comparative Legal Cultures (Aldershot, Hong Kong, Singapore, Sydney: Dartmouth & New York: The New York University Press 1992) xxiv + 614 [The International Library of Essays in Law & Legal Theory, Legal Cultures 1][32]

review: Giacinto della Cananea in Rivista trimestrale di diritto pubblico (1994) 4, 1129–1130; Harm Jan Cornelis Schepel in Yearbook of European Law 17 (1997), 700–703; American Society of International Law Reader’s Corner 4 {E}

b

Theoretische Grundlagen der Rechtspolitik Ungarisch–österreichisches Symposium der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 1990, hrsg. mit Peter Koller & Ota Weinberger (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1992) 185 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 54]

1993

Marxian Legal Theory (Aldershot, Hong Kong, Singapore, Sydney: Dartmouth & New York: The New York University Press 1993) xxvii + 530 [The International Library of Essays in Law & Legal Theory, Schools 9][33]

review: Law & Social Inquiry 18 (1993), 600

1994

Coming to Terms with the Past under the Rule of Law The German Model, [pre-ed.] (Budapest 1994) xiii + 136 [Windsor Klub]; Coming to Terms with the Past under the Rule of Law The German and the Czech Models (Budapest 1994) xxvii + 178 [Windsor Klub][34]

Igazságtétel jogállamban Német és cseh dokumentumok (Budapest: [Osiris] 1995 [újranyomás 2005]) 241 [A Windsor Klub könyvei I][35]

1995

Aus dem Nachlaß von Julius MOÓR Gyula hagyatékából (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1995) xv + 158 [Philosophiae Iuris][36]

1996

European Legal Cultures co-ed. with Volkmar Gessner & Armin Hoeland (Aldershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney: Dartmouth 1996) xviii + 567 [Tempus Textbook Series on European Law and European Legal Cultures I][37]

review: Yearbook of European Law 17 (1998), 700–702; Maastricht Journal of European and Comparative Law 4 (1997) 2; Mary L. Volcansek in LPBR [Law & Politics Book Review: An Electronic Journal published by The Law & Courts Section of the American Political Science Association] 8 (May 1998) 5, 235 [ http://www.bsos.umd.edu/gvpt/lpbr/ ]; Peer Zumbansen ‘Semantics of European Law’ Essay Reviews 04 [ www.europeanbooks.org ]; Kerstin Stick [Köln] in www.uropeanbooks.org/europeanbooks/booknote/nooknote_21.htm

b

Szövegek a jogi gondolkodás paradigmáinak tanulmányozásához (Budapest: Osiris 1996 [újrany. 1997) iii + 139 [Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae Budapest, III Fasciculi 1][38]

review: Erdő Péter ‘Tudományelmélet és jogtudomány’ Távlatok 37 (1997) 5, 677–678 & Vigilia 63 (1998) 1, 79–80

A jogi gondolkodás paradigmái Szövegek (Budapest: [ETO Print] 1998 [újrany. 1999; Budapest: Osiris 2000; Budapest: Szent István Társulat 2004]) iii + 71 [Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae Budapest, III Fasciculi 2][39]

1998

Kiáltás gyakorlatiasságért a jogállami átmenetben (Budapest: [AKAPrint] 1998) 122 [A Windsor Klub könyvei II][40] 2. jelentősen bőv. és jav. kiad. (Budapest: Szent István Társulat 2005) [A Windsor Klub könyvei II]

b

Jog és filozófia Antológia a század első felének kontinentális jogi gondolkodása köréből (Budapest: Osiris 1998) viii + 238 [Jogfilozófiák][41]

1999

Felix Somló Schriften zur Rechtsphilosophie (Budapest: Akadémiai Kiadó 1999) xx + 114 [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae][42]

review: Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 41 (2000) 3–4, 258–259

2000

Összehasonlító jogi kultúrák (Budapest: [Osiris] 2000) xl + 397 [Jogfilozófiák][43]

review: Nótári Tamás ‘A jogi nyelv összehasonlító elemzése’ Jogelméleti Szemle 2001/2; Badó Attila & Bóka János in Jogtudományi Közlöny LVI (2001. október) 10, 451–452; Hegedűs Krisztina Lídia in Jura 8 (2002) 1, 151–153

b

Jog és nyelv társszerk. Szabó Miklós (Budapest: Osiris 2000) vi + 270 [Jogfilozófiák][44]

review: Dobos Csilla in Könyvszemle Alkalmazott nyelvtudomány I (2001) 1, 131–133

c

Jogbölcselet XIX–XX. század: Előadások (Budapest: Szent István Társulat 1999 [újrany. 2000; 2001; 2002; 2003; 2005]) 186 [Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae]

2001

Jog és filozófia Antológia a XX. század jogi gondolkodása köréből, 3. bőv. kiad. (Budapest: Szent István Társulat 2001) xii + 497 [Jogfilozófiák][45]

2002

Losonczy István Jogfilozófiai előadások vázlata [1948] (Budapest: Szent István Társulat 2002) xvi + 282 [Jogfilozófiák]

b

István Losonczy Abriß eines realistischen rechtsphilosophischen Systems hrsg., (Budapest: Szent István Társulat 2002) 144 [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae][46]

c

On Different Legal Cultures, Pre-Modern and Modern States, and the Transition to the Rule of Law in Western and Eastern Europe co-ed. with Werner Krawietz (Berlin: Duncker & Humblot [2003]) xi + 139–531 [Rechtstheorie 33 (2002) 2–4: II. Sonderheft Ungarn]

review: Otto Luchterhandt in WGO-Monatshefte für Osteuropäische Recht 2004/1, 37–38; Roland Lhotta in Zeitschrift für Politikwissenschaft 2004/2, 529–530; Δικαιωατα Του Ανθρωπου / Revue Hellénique des Droits de l’Homme 2004/22, 693–694

2003

A szocializmus marxizmusának jogelmélete (OTKA-munkaértekezlet [T032156]) társszerk. Jakab András [különszámi függelék in] Jogelméleti Szemle 2003/4 [ http://jesz.ajk.elte.hu/2003_4.html ]

2004

‘Marxizmus és jogelmélet’ = Világosság Bölcsészeti-akadémiai folyóirat XLV (2004) 4, 116 & [ http://www.vilagossag.hu/ ]

2005

Die Schule von Szeged Rechtsphilosophische Aufsätze von István Bibó und József Szabó (Budapest: Szent István Társulat 2005) [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae] {in press}

b

Julius (Gyula) Moór Rechtsphilosophische Aufsätze (Budapest: Szent István Társulat 2005) [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae] {in press}

c

Barna Horváth The Bases of Law / A jog alapjai [1948] (Budapest: Szent István Társulat 2005) [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae / Jogfilozófiák] {in press}

d

Aquinói Szent Tamás értekezése a jogról Szöveg, tanulmányok (Budapest: Szent István Társulat 2005) [Jogfilozófiák] {in preparation}

e

Horváth Sándor A természetjogról szerk. Varga Csaba (Budapest: Szent István Társulat 2005) [Jogfilozófiák] {in preparation}

2006

Barna Horváth Schriften zur Rechtsphilosophie I: 1926–1948: Prozessuelle Rechtslehre; II: 1926–1948: Gerechtigkeitslehre; III: 1949–1971: Papers in Emigration (Budapest: Szent István Társulat 2006) [Philosophiae Iuris: Excerpta Historica Philosophiae Hungaricae] {in preparation}

 

 

PAPERS, ARTICLES / TANULMÁNYOK, CIKKEK

 

1966

‘Henry Lévy-Bruhl és a jogszociológia’ Állam- és Jogtudomány IX (1966) 1, 151–158[47]

{újrany. in JogiElm, 148–155}

b

‘Összehasonlító jog és társadalomelmélet’ Állam- és Jogtudomány IX (1966) 4, 732–736[48]

{újrany. in JogiElm, 181–185}

1967

‘Quelques problčmes de la définition du droit dans la théorie socialiste du droit’ Archives de Philosophie du Droit XII (Paris: Sirey 1967), 189–205

{reprint in Études, 10–26} =

‘A jogmeghatározás néhány kérdése a szocialista jogelméletben’ Állam- és Jogtudomány X (1967) 1, 143–156

{újrany. ‘A jog meghatározásának néhány kérdése a szocialista jogelméletben’ in JogTárselm, 3–16}

b

‘A jogi képzés formái a Szovjetunióban’ Állam- és Jogtudomány X (1967) 4, 538–552[49]

1968

‘A jogelméleti oktatás helye a jogászképzés főbb rendszereiben’ Állam- és Jogtudomány XI (1968) 3, 484–495[50]

1969

in В. И. Ленин о социалистическом гоcударсве и прaве ред. В. М. Чхиквадзе & Б. Н. Топорнин (Москва: Наука 1969), 271–280[51]

{reprint in Право, 67–76} <

‘Lenin és a forradalmi jogalkotás’ Állam- és Jogtudomány XIII (1970) l, 45–57

{újrany. in Politik, 63–75} =

‘Lénine et la création révolutionnaire du droit’ Revue internationale de Droit contemporaine [Bruxelles] 1982/1, 53–65

{reprint in Études, 27–39} =

‘Lenin and Revolutionary Law-making’ International Review of Contemporary Law [Brussels] 1982/1, 47–59 & [reprint] in Comparative Legal Cultures ed. Csaba Varga (Aldershot, Hong Kong, Singapore, Sydney: Dartmouth & New York: The New York University Press 1992), 515–527 [The International Library of Essays in Law & Legal Theory, Legal Cultures 1]

b

‘Az elméleti jogi gondolkodás néhány vonása a Magyar Tanácsköztársaságban’ Állam- és Jogtudomány XII (1969) 2, 324–334

{újrany. in Politik, 76–94} >

‘Die Entwicklung des rechtstheoretischen Denkens in der Ungarischen Räterepublik’ in Der Kampf der politisch–rechtlichen Auffassungen in der Geschichte und Gegenwart Materialen des multilateralen Symposiums vom 16. bis 18. September 1986 (Berlin [Hauptstadt der DDR]: Institut für die Theorie des Staates und des Rechts 1988), 122–136 [Konferenz-Materialen 8]

{reprint in Aufs, 15–29}

c

‘A Tanácsköztársaság jogrendszerének kialakulása’ Állam- és Jogtudomány XII (1969) 2, 358–364[52]

d

‘A felsőfokú jogi képzés csehszlovákiai rendszeréről’ Állam- és Jogtudomány XII (1969) 3, 531–539[53]

e

‘Kodifikáció – joghézag – analógia’ Állam- és Jogtudomány XII (1969) 3, 566–572[54]

{újrany. in JogiElm, 107–113}

1970

‘A preambulumok problémája és a jogalkotási gyakorlat’ Állam- és Jogtudomány XIV (1970) 2, 249–307

{újrany. in JmLog, 142–206} >

‘The Preamble: A Question of Jurisprudence’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae XII (1971) 1–2, 101–128

{reprint in L&Ph, 8: 141–167} >

review: Strane Pravne Zivot [Belgrade] (1971), No. 73, 22; D. Popescu in Stiinte Juridice [Bucharest] 9 (1972), 56–65

‘Preambule – otázka právní vedy’ Státne Správne [Praha] 1978/4, 69–93

{reprint in Право, 109–133}

b

‘A jogtudományi fogalomképzés néhány módszertani kérdése’ Állam- és Jogtudomány XIII (1970) 3, 589–613

{újrany. ‘Fogalomképzés a jogtudományban: Módszertani kérdések’ in Politik, 219–233; JogTárselm, 80–90} =

‘Quelques questions méthodologiques de la formation des concepts en sciences juridiques’ in Archives de Philosophie du Droit XVIII (Paris: Sirey 1973), 205–241

{reprint in L&Ph, 1: 7–33; Études, 55–81} =

Algunas cuestiones metodológicas de la formación de los conceptos en ciencias jurídicas trad. Hortensia Adrianza de Casas (Maracaibo: Instituto de Filosofia del Derecho LUZ 1982) 38 [Cuaderno de trabajo 32]

{reprint in Études, 82–113}

c

‘A Jogforrás és jogalkotás problematikájához’ Jogtudományi Közlöny XXIV (1970) 9, 502–509[55]

{újrany. in JogiElm, 215–222}

d

‘A kódex és eszméjének formálódása Nyugat-Európában’ Állam- és Jogtudomány XIII (1970) 3, 613–620[56]

{újrany. in JogiElm, 254–261}

1971

‘Les bases sociales du raisonnement juridique’ Logique et Analyse [Leuwen] (1971), Nos. 53–54, 171–176 & in Le raisonnement juridique (Actes du Congrčs mondial de Philosophie du Droit et de Philosophie sociale) publ. Hubert Hubien (Bruxelles: Établissements Émile Bruylant 1971), 171–176

{reprint in Études, 49–54}

b

‘A jogi okfejtés társadalmi meghatározottságáról’ Állam- és Jogtudomány XIV (1971) 2, 249–285

{újrany. in JmFoly, 15–53} =

review: Strane Pravne Zivot (1972), No. 77, 27

‘On the Socially Determined Nature of Legal Reasoning’ Logique et Analyse (1973), Nos. 61–62, 21–78 & in Études de logique juridique V, publ. Ch[aďm] Perelman (Bruxelles: Établissements Émile Bruylant 1973), 21–78 [Travaux de Centre National de Recherches de Logique]

{reprint in L&Ph, 18: 317–374}

c

‘A törvényhozó közbenső döntése és a hézagproblematika megoldása a francia jogfejlődés tükrében’ Jogtudományi Közlöny XXV (1971) 5, 42–45[57]

{újrany. in JogiElm, 262–265}

d

‘A joglogika vizsgálódási lehetőségei az újabb megközelítések tükrében’ Állam- és Jogtudomány XIV (1971) 4, 713–729[58]

{újrany. in JogiElm, 90–106; töredékesen in JmLog, 54–57}

1972

‘A jog és a társadalom néhány kérdése – skandináv megvilágításban’ Állam- és Jogtudomány XV (1972) 1, 178–187[59]

{újrany. in JogiElm, 158–171}

b

‘A kodifikációs kísérletek alakulása az Egyesült Államokban’ Állam- és Jogtudomány XV (1972) 2, 305–329[60]

1973

‘The Function of Law and Codification’ in Anuario de Filosofia del Derecho 7 (Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos 1973–1974), 493–501 & Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 16 (1974) 1–2, 269–275 =

‘A jog funkciója és a kodifikáció’ Jogtudományi Közlöny XXVII (1973) 1, 673–675 =

Изменение общества и права и вопросы кодифкации уделяя особое внимание социалистическим кодексам (Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Państwa i Prawa 1974) 20 [multipl.]

{reprint in Право, 21–40} =

‘Rozwój prawa a jego kodyfikacja’ in Prawotwórstwo socjalistyczne (Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Państwa i Prawa 1979), 349–360

{reprint in Право, 41–52}

b

‘A kódex mint rendszer (A kódex rendszer-jellege és rendszerkénti felfogásának lehetetlensége)’ Állam- és Jogtudomány XVI (1973) 2, 268–299[61]

{újrany. in JmLog, 61–93}

c

‘Kodifikáció az angolszász rendszerekben’ Állam- és Jogtudomány XVI (1973) 4, 611–634[62]

d

‘Leibniz és a jogi rendszerképzés kérdése’ Jogtudományi Közlöny XXVIII (1973) 11, 600–608

{újrany. in Politik, 39–55; Szöv, 26–37; Parad, 296–311; Parad2, 343–358} =

Leibnitz und die Frage der rechtlichen Systembildung (Budapest: Institut für Staats- und Rechtswissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 1986) 20 [mulipl.] & ‘Leibniz und die Frage der rechtlichen Systembildung’ in Materialismus und Idealismus im Rechtsdenken Geschichte und Gegenwart, hrsg. Karl A. Mollnau (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1987), 114–127 [Archiv für Recths- und Sozialphilosophie, Beiheft 31]

{reprint in L&Ph, 13: 219–232; Aufs, 123–136}

1974

‘Kodifikációs előformák az ókori jogfejlődésben’ Állam- és Jogtudomány XVII (1974) 1, 83–100[63]

b

‘A jogmodernizáció és kodifikációs útjai az afro–ázsiai rendszerekben’ Gazdaság- és Jogtudomány 1974/3–4, 419–457 =

Modernization of Law and Its Codificational Trends in the Afro–Asiatic Legal Development (Budapest: Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences 1976) 45 [Studies on Developing Countries 88][64]

review: Gérard Conac in Revue internationale de Droit comparé 29 (1977) 4, 861–862; Braun-Otto Bryde in Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 42 (1978) 3, 587–588; Karl Eckhart Heinz in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie LXV (1979) 1, 146–148; М. А. Супатаев in Советское Государство и Право [Москва] 1978/12, 148; Charles Mwalimu ‘A Bibliographic Essay of Selected Secondary Sources on the Common Law and Customary Law of English-speaking Sub-Saharan Africa’ Law Library Journal 80 (1988), 277 [277n137b & n138]

c

‘A kodifikáció klasszikus típusának kialakulása Franciaországban’ Állam- és Jogtudomány XVII (1974) 3, 457–479[65]

d

‘A szocialista kodifikáció születése a Szovjetunióban’ Jogtudományi Közlöny XXIX (1974) 10, 559–567[66]

e

‘A jog és tudata jogelméleti vizsgálata (Nemzetközi szocialista munkaértekezlet a Magyar Tudományos Akadémián)’ Állam- és Jogtudomány XVII (1974) 1, 127–131[67]

1975

‘A jog és rendszerszemléletű megközelítése’ in Jogi problémák vizsgálata és megoldása kibernetikai módszerekkel szerk. Bárdos Péter (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézete 1975), 83–120 & Magyar Filozófiai Szemle XX (1976) 2, 157–175

{§§1–2. újrany. in Szöv, 17–25; Parad, 283–295; JmLog, 94–105; Parad2, 330–342} =

‘Law and its Approach as a System’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 21 (1979) 3–4, 295–319 & [reprint] Informatica e Diritto [Firenze] VII (1981) 2–3, 177–199

{reprint in L&Ph, 14: 233–255; §§1–2 in Lect, 221–230} =

‘Law and the Historicity of its Formal Relatedness: Historicity in Law and its Objectification and Approach as a System’ in Estudias de Filosofia del Derecho en Memoria de Legaz y Lacambra II (Madrid: Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Centro de Estudios Constitucionales 1985), 809–834

b

‘Kodifikációs megnyilvánulások a középkori jogfejlődésben’ Állam- és Jogtudomány XVIII (1975) 1, 135–158[68]

c

‘A szocialista kodifikáció kiteljesedése’ Jogtudományi Közlöny XXX (1975) l, 11–20[69]

‘Завершение социалистической кодификации’ [трад. С. Лужков] in Чаба Варга Право Теория и философия (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1994), 77–88 [Philosophiae Iuris]

‘The Formation of a New, Socialist Type of Codification’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 17 (1975) 1–2, 111–138 [+1994d!] [70]

d

‘Racionalitás és jogkodifikáció’ Szociológia 1975/3, 359–378

{újrany. in Politik, 293–318; JogTárselm, 137–153} =

review: in An Overview of Sociological Research in Hungary ed. Tamás Szentes (Budapest: Akadémiai Kiadó 1978), 86

‘Rationality and the Objectification of Law’ Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto [Roma] LVI (1979) 4, 676–701 & [reprint] in Marxian Legal Theory ed. Csaba Varga (Aldershot, Hong Kong, Singapore, Sydney: Dartmouth & New York: The New York University Press 1993), 313–338 [International Library of Essays in Law & Legal Theory, Schools 9][71] =

‘Rationalitet och rättens objektifiering: Rationaliteten och dess plats i den sociala och den juridiska utvecklingen’ in Rationalitet i rättssystemet red. Ulla Bondeson (Stockholm: LiberFörlag 1979), 84–103 & [Notes] 221–223

{reprint in Aufs, 38–60}

e

‘Kodifikáció-fogalom s a kodifikációs jelenség történetisége’ Állam- és Jogtudomány XVIII (1975) 3, 436–463[72] >

‘Zásadní otázky vývoje a současnosti kodifikace právních institutů’ in Rozvoj teorií o státu a právu a současnost ed. J. Blahož & V. S. Nersesjanc (Praha: Academia 1988), I/IV: 68–84 [Резюме, 290 & Zusammenfassung, 304]

{reprint in Право, 3–20}

1976

‘Kodifikációs típusok a kodifikációs fejlődésben’ Állam- és Jogtudomány XIX (1976) 1, 26–54 =

review: Strane Pravni Zivot (1978), No. 99, 38–40

‘Types of Codification in Codificational Development’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 19 (1977) 1–2, 31–54[73]

review: María del Refugio González in Boletino Mexicano de Derecho Comparado XII (1979), No. 34, 300–302

b

‘Kodifikációs tendenciák a felvilágosult abszolutizmus korában’ Jogtudományi Közlöny XXXI (1976) 2, 70–80[74]

c

‘Illúziók a kodifikációs gondolat fejlődésében’ Jogtudományi Közlöny XXXI (1976) 8, 434–441

{újrany. ‘Racionalista utópiák a jogfejlődésben’ in Politik, 319–335; JogTárselm, 154–164} <

review: Strani Pravne Zivot (1978), No. 98, 26–28

‘Utopias of Rationality in the Development of the Idea of Codification’ Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto [Roma] LV (1978) l, 21–38[75]

review: Fausto E. Rodríguez in Boletino Mexicano de Derecho Comparado XII (1979), No. 35, 672–673

& in Law and the Future of Society ed. F. C. Hutley, Eugene Kamenka, Alice Erh–Soon Tay (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag 1979), 27–41 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 11] =

‘Utopi og Kodifikation’ Retfćerd [Aarhus] 2 (1978), No. 8, 72–85

{reprint in Aufs, 61–74}

discussion: Jörgen Dalberg-Larsen in Retfćrd 2 (1978), No. 8, 86–93

d

‘The Relative Autonomy of Formal Rational Structures in Law: An Essay in the Marxist Theory of Law’ Eastern Africa Law Review A Journal of Law and Development [Nairobi] 8 (1976) 3, 245–260

1977

Formal Rationality of Law in the Light of Lukác’ Ontology ([Budapest] 1977) 22 [multipl.] =

‘The Concept of Law in Lukács’ Ontology’ Rechtstheorie [Berlin] 10 (1979) 2, 321–337 =

review: Strane Pravne Zivot (1980), No. 108, 53–55

‘Поjaм права у Лукачевоj отологиjи’ [прев. Лидиjа Р. Баста] Марксистицка Мисао [Beograd], 1983/3, 189–209 =

‘A jog helye Lukács Ontológiájában’ Valóság XXII (1979) 8, 39–50 >

review: Visegrády Antal in Jogtudományi Közlöny XXXIV (1979) 10, 691–694; Társadalmi Szemle XXXIV (1979) 10, 117–118

‘Lukács’s Posthumous Ontology as Reviewed from a Legal Point of View’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 22 (1980) 3–4, 439–447 <

 

b

‘A törvényhozás és felelős tudatossága’ Állam- és Jogtudomány XX (1977) l, 68–99 >

{újrany. ‘A törvényhozás és felelős tudatossága: A miniszteri indokolás rendszerének elvi kérdései’ in JmLog, 109–141}

review: Pokol Béla in Állam és Igazgatás XXVIII (1978) 4, 376–378

‘Ministerské oduvodnéní a jeho úloha ve zprostredkování právních hodnot’ Státni Správa [Praha] 1978/3, 84–103

{reprint in Право, 89–108} <

‘Die ministerielle Begründung in rechtsphilosophischer Sicht’ Rechtstheorie [Berlin] 12 (1981) 1, 95–115

{reprint in L&Ph, 7: 119–139; Aufs, 95–115}

c

‘A polgári átalakulás kései kódexei és kodifikációs problematikája’ Jogtudományi Közlöny XXXII (1977) 6, 320–329[76]

d

‘A kodifikációs jelenség: történeti lényege és aktuális jelentése’ Állam- és Jogtudomány XX (1977) 4, 568–574[77] =

‘Historisches Wesen und aktuelle Bedeutung der Kodifikation’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 21 (1979) 1–2, 184–190

{reprint in Aufs, 75–81}

e

‘»Legal Positivism and Natural Law«, and Codification: A Reply to the Paper of Professor Stig Jörgensen’ in Sociology of Law and Legal Sciences ed. Kálmán Kulcsár (Budapest: Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences 1977), 71–72

1978

‘»Dolog« és eldologiasodás a jogban’ Állam- és Jogtudomány XXI (1978) 1, 61–81

{újrany. in Politik, 114–141} =

‘Chose juridique et réification en droit: contribution ŕ la théorie marxiste sur la base de l’Ontologie de Lukács’ in Archives de Philosophie du Droit 25 (Paris: Sirey 1980), 385–411

{reprint in Études, 138–163} =

‘Tárgyiasulás, eldologiasodás, elidegenedés és a jogi problematika: Fogalmi tisztázás kísérlete Lukács Ontológiája alapján’ Magyar Filozófiai Szemle XIX (1985) 1–2, 196–222

‘»Thing« and Reification in Law’ in The Place of Law in Lukács’ World Concept (Budapest: Akadémiai Kiadó 1985, 19982), Appendix, 160–184

b

‘Geltung des Rechts – Wirksamkeit des Rechts’ in Die gesellschaftliche Wirksamkeit des sozialistischen Rechts Probleme ihrer Begriffsbestimmung und Messung, hrsg. Karl A. Mollnau (Berlin: Institut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR 1978), 138–145

{reprint in L&Ph, 2: 35–42; Aufs, 208–215} =

‘A jog érvényessége és hatékonysága (Fogalmi megközelítés Lukács Ontológiája alapján)’ Jogtudományi Közlöny XXXIII (1978) 3, 151–153

{újrany. in JogTárselm, 91–95}

c

‘Jogalkalmazás’ in Állam- és Jogtudományi Enciklopédia I, szerk. Szabó Imre (Budapest: Akadémiai Kiadó 1980), 795–811 & ‘A jogalkalmazás elméleti felfogásának alapjai’ Állam- és Jogtudomány XXI (1978) 3, 339–366

{újrany. ‘Jogalkalmazás: Politikum a logikum ellenőrzése alatt?’ in Politik, 353–388; JogTárselm, 167–188} >

‘Law-application and its Theoretical Conception’ Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie [Wiesbaden] LXVII (1981) 4, 462–479 >>

‘Die grundlegende Gesellschaftlichkeit der Rechtsanwendung: Rechtsschöpfung und Rechtsanwendung im gesellschaftlichen Komplex’ in Einflüsse des Wirkens des Rechts und seiner gesellschaftlichen Wirksamkeit auf den sozialistischen Rechtsbildungsprozess Materialen des IV. Berliner rechtstheoretischen Symposiums, hrsg. Karl A. Mollnau (Berlin: Institut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR 1982), 288–302

{reprint in Aufs, 150–164}

d

‘La question de la rationalité formelle en droit: essai d’interprétation de l’Ontologie de l’ętre social de Lukács’ in Archives de Philosophie du Droit 23 (Paris: Sirey 1978), 213–236 =

{reprint in Études, 114–137}

‘A formális racionalitás kérdése a jogban’ Magyar Filozófiai Szemle XXII (1978) 4, 489–504

e

‘A kodifikáció és határai’ Állam és Igazgatás XXVIII (1978) 8–9, 702–718[78]

{újrany. in Politik, 430–457; JogTárselm, 130–134}

f

‘A kodifikáció és hanyatlása a burzsoá demokrácia fejlődéstörténetében’ Jogtudományi Közlöny XXXIII (1978) 9, 531–536[79] >

‘Die Kodifikation und ihr Verfall in der Entwicklungsgeschichte der bürgerlichen Demokratie’ in Die Krise der bürgerlichen Demokratie und der bürgerlichen Demokratielehren in der Gegenwart 2 (Berlin: Institut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR 1978), 104–111

{reprint in Aufs, 30–37}

g

‘A jogpolitika tudományos rangja felé’ Jogi Tudósító IX (1978) 19–20, 4–7 & [újrany. =] in Samu Mihály Jogpolitika (Budapest: Rejtjel 1997), 162–164[80]

1979

‘Jogalkotás’ in Állam- és Jogtudományi Enciklopédia I, szerk. Szabó Imre (Budapest: Akadémiai Kiadó 1980), 811–825 & ‘A jogalkotás elméleti alapkérdései’ Állam- és Jogtudomány XXII (1979) l, 65–91

{újrany. in JogTárselm, 99–119} >

‘Rechtssetzung als Objektivationsprozesses’ in Filosofia del Derecho y Problemas de Filosofia Social IV (México: Universidad Nacional Autónoma de México 1984), 91–103 [Instituto de Investigaciones Juridicas, Serie G: Estudios doctrinales, Núm. 57] & http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1013/10.pdf

{reprint in Aufs, 82–94}

b

‘Jogrendszer’ in Állam- és Jogtudományi Enciklopédia I, szerk. Szabó Imre (Budapest: Akadémiai Kiadó 1980), 927–934 & ‘A jog és rendszere’ Jogtudományi Közlöny XXXIV (1979) 5, 245–254

{újrany. ‘A jog és rendszere’ in JogTárselm, 207–221} >

‘Der Systemcharacter des Rechts’ in Struktur- und Systemgestaltung des sozialistischen Rechts und ihr Einfluss auf dessen Effektivität Materialen des V. Berliner Rechtstheoretischen Symposiums, hrsg. Karl A. Mollnau (Berlin: Institut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR 1984), 372–383

{reprint in Aufs, 138–149}

c

‘A jogmeghatározás kérdése a ‘60-as évek szocialista elméleti irodalmában’ [1967] Állam- és Jogtudomány XXII (1979) 3, 475–488[81]

{újrany. in JogiElm, 347–359; JogTárselm, 17–30}

d

‘Az ifjú Lukács és a jog’ Világosság XX (1979) 11, 664–671[82] >>

‘Beiträge zu den Beziehungen zwischen Gustav Radbruch und Georg Lukács’ Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie LXVII (1981) 2, 253–259 & Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 24 (1982) 1–2, 222–226

{reprint in Aufs, 8–14}

e

‘Lukács’ History and Class Consciousness and its Dramatized Conception of Law: A Contribution to the Development of Marxist Legal Thinking’ in Conceptions contemporaines du droit éd. Paul Trappe (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1982), 531–547 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Supplementa I/2] =

‘A »Történelem és osztálytudat« dramatizált jogfelfogása’ Szociológia 1979/4, 383–397[83]

f

‘Egy posztumusz mű és jogelméleti tanulságai (Adalékok a marxista jogelmélethez Lukács Ontológiája alapján)’ Gazdaság és Jogtudomány XIII (1979) 3–4, 367–426 >

‘Law as Teleology: Fundamentals of a Theory of Legislation in a Social Ontological Context’ in Rationalisierung der Gesetgebung Jürgen Rödig Gedächtnissymposion, hrsg. Heinz Schäffer & Otto Triffterer (Baden-Baden & Wien: Nomos & Manz 1984), 374–390[84] +

‘Rechts und Rechtsverwirklichung: »Juristischer Weltbild«, Subsumption und Manipulation’ Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie LXX (1984) 2, 173–189

{reprint in Aufs, 173–188} +

Heterogeneität und Geltung des Rechts Ontologische Überlegungen zu ihrer Begründung (Budapest: Institut für Staats- und Rechtswissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 1985) 10 + 2 [multipl.]

{reprint in Aufs, 216–225} +

‘Concepts as Fictions in the Law’

[abstract] in Summaries (Bologna 1984), 113–114

in La ragione nel diritto / Reason in Law Proceedings of the Conference held in Bologna, 12–15 December, 1984, II, ed. Carla Faralli & Enrico Pattaro (Milano: Editore Giuffrč 1988), 351–359 [Legal Philosophical Library: Seminario Giuridico della Universitŕ di Bologna, Miscellanae 6,2][85]

1980

‘A finn jogelmélet újjászületése’ Állam- és Jogtudomány XXIII (1980) 1, 127–139[86]

{újrany. in JogiElm, 26–38}

b

‘Jogátültetés, avagy a kölcsönzés mint egyetemes jogfejlesztő tényező’ Állam- és Jogtudomány XXIII (1980) 2, 286–298[87]

{újrany. in JogiElm, 191–203}

c

‘Somló Bódog esete a pécsi jogakadémiával’ Jogtudományi Közlöny XXXV (1980) 8, 543–546[88]

d

‘Átalakulóban a jog?’ Állam- és Jogtudomány XXIII (1980) 4, 670–680[89]

{újrany. in Politik, 468–488; JogiElm, 226–236; JogTárselm, 299–311}

1981

‘Towards a Sociological Concept of Law: An Analysis of Lukács’ Ontology’ International Journal of the Sociology of Law 9 (1981) 2, 157–176 & [reprint] in Marxian Legal Theory ed. Csaba Varga (Aldershot, Hong Kong, Singapore, Sydney: Dartmouth & New York: The New York University Press 1993), 361–378 [International Library of Essays in Law & Legal Theory, Schools 9] >

‘The Place of Law in Lukács’ Ontology’ in Hungarian Studies on György Lukács II, ed. László Illés, Farkas József, Miklós Szabolcsi, István Szerdahelyi (Budapest: Akadémiai Kiadó 1993), 563–577 =

‘O espaço do direito na ontologia de Lukács’ [trad. Sérgio Coutinho] Novos Rumos [Instituto Astrojildo Pereira, Săo Paulo] 18 (2003), No. 39, 4–17 & http://www.institutoastrojildopereira.org.br/novosrumos/artigo_show.asp?var_artigo=59

b

‘Egy élet a századelőn [Linksz Artúr visszaemlékezéseiről]’ Valóság XXIV (1981) 3, 114–116[90]

{újrany. in Jogáll, 209–213}

c

‘Népi jogszokástól a jogi népszokásig’ Jogtudományi Közlöny XXXVI (1981) 10, 880–886

{újrany. in Politik, 415–429; JmFoly, 125–138} =

‘From Legal Customs to Legal Folkways’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 25 (1983) 3–4, 454–459

review: Current Legal Theory [Leuwen] III (1985) 1–2, 244–246

& Tidskrift för Rättssociologi [Lund] 2 (1985) 1, 39–48

{reprint in L&Ph, 23: 427–436}

d

‘Somló Bódog jegyzetei Arisztotelész Állambölcseletéről’ Magyar Filozófiai Szemle XXV (1981) 6, 816–835[91]

 

‘Előszó’ in Jog és filozófia Antológia a század első felének polgári jogelméleti irodalma köréből szerk. Varga Csaba (Budapest: Akadémiai Kiadó 1981), 7–8

1982

‘A bírói tevékenység és logikája: ellentmondás az eszmények, a valóság s a távlatok között’ Állam- és Jogtudomány XXV (1982) 3, 464–485

{újrany. ‘A bírói tevékenység logikája: ellentmondás az eszmények, a valóság és a távlatok között’ in Politik, 389–412; JogTárselm, 189–203} =

‘Logic of Law and Judicial Activity: A Gap between Ideals, Reality, and Future Perspectives’ in Legal Development and Comparative Law ed. Zoltán Péteri & Vanda Lamm (Budapest: Akadémiai Kiadó 1981), 45–76

{reprint in L&Ph, 15: 257–288}

review: Current Legal Theory II (1984) 1–2, 186–187; Charles Szladits in International Journal of Legal Education 11 (1983) 1–2, 67

b

‘Modern államiság és modern formális jog’ Állam és Igazgatás XXXII (1982) 5, 418–424

{újrany. in Politik, 458–467;  ogTárselm, 73–79} =

‘Moderne Staatlichkeit und modernes formales Rechts’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 26 (1984) 1–2, 235–241

{reprint in L&Ph, 11: 201–207; Aufs, 116–122}

c

‘The Past and Trends of Development of the Theory of Law in Hungary’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 24 (1982) 3–4, 413–417 <

review: Current Legal Theory II (1984) 1–2, 185–186

‘Current Legal Theory in Hungary’ Current Legal Theory IV (1986) 1, 15–21

1983

‘Makroszociológiai jogelméletek: a jogászi világképtől a jog társadalomelmélete felé’ Szociológia 1983/1–2, 53–78

      {újrany. in Politik, 234–281; JogTárselm, 267–296} >

‘Macrosociological Theories of Law: From the »Lawyer’s World Concept" to a Social Science Conception of Law’ in Soziologische Jurisprudenz und realistische Theorien des Rechts ed. Eugene Kamenka, Robert S. Summers, William Twining (Berlin: Duncker & Humblot 1986), 197–215 [Rechtstheorie, Beiheft 9] <

‘Macrosociological Theories of Law: A Survey and Appraisal’ Tidskrift för Rättssociologi [Lund] III (1986) 3–4, 165–198

{reprint in L&Ph, 3, 43–76} >

‘Teorias macrosociológicas del derecho: Panorama y valoración’ [trad. Juan José Gil Cremades] in Anuario de Filosofia del Derecho [Nueva Epoca] V (Madrid 1988), 23–53

{reprint in Études, 165–195}

b

‘»Külső« és »belső« a jogban’ Jogtudományi Közlöny XXXVIII (1983) 11, 683–688 =

‘Domaine »externe« et domaine »interne« en droit’ in La méthodologie du droit I (Beograd: Académie serbe des Sciences et des Arts 1985), 29–41 [Conférences scientifiques, XXVII, Classe des Sciences sociales, 5] ≠

‘Domaine »externe« et domaine »interne« en droit’ [transl. François Ost] Revue Interdisciplinaire d’Études Juridiques (1985), No. 14, 25–43

{reprint in L&Ph, 6: 99–117; Études, 196–213}

discussion: François Ost & André-Jean Arnaud Droit et Société [Paris] (1986), No. 2, 137–139 & 139–141 & http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/biblio/ds002-c.htm

c

‘A jog ontológiai megalapozása felé (Tételek Lukács György Ontológiája alapján)’ Magyar Filozófiai Szemle XXVII (1983) 5, 767–776

{újrany. in Politik, 97–113; JogTárselm, 255–266} =

‘Towards the Ontological Foundation of Law (Some Theses on the Basis of Lukács’ Ontology)’ Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto [Roma] LX (1983) 1, 127–142

{reprint in L&Ph, 19: 375–390}

& in Filosofía del Derecho y Problemas de Filosofía Social X, coord. José Luis Curiel B. (México: Universidad Nacional Autónoma de México 1984), 203–216 [Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G, Estudios doctrinales, 81] & http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1051/20.pdf

d

‘Összehasonlítás s az összehasonlító világkongresszusok’ Jogtudományi Közlöny XXXVIII (1983) 1, 53–56 =

‘La comparaison et les congrčs internationaux de droit comparé: En marge de la publication du recueil des rapports généraux du Congrčs international ŕ Budapest’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae XXX (1988) 3–4, 385–389

1984

‘Is Law A System of Enactments?’ in Theory of Legal Science ed. Aleksander Peczenik, Lars Lindahl, Bert van Roermund (Dordrecht, Boston, Lancaster: Reidel 1984), 175–182 [Synthese Library 176]

{reprint in L&Ph, 20: 391–398; Lect, 231–237}

& Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 26 (1984) 3–4, 413–416 =

review: Current Legal Theory III (1985) 1–2, 243–244

‘Tételezések rendszeréből áll-e a jog?’ Jogtudományi Közlöny XXXIX (1984) 9, 483–486

{újrany. in Politik, 282–290; Szöv, 82–88; Parad, 348–357; Parad2, 408–417}

b

‘A jog belső erkölcsisége’ Valóság XXVII (1984) 6, 1–8

{újrany. ‘Gondolatok a jogról és belső erkölcsiségéről’ in Politik, 336–352; ‘A jog és belső erkölcsisége’ in JogTárselm, 231–241} >

review: (józsa) in Magyar Nemzet (1984. június 22.), 7; Szamel [Katalin] in Рефeративный Журналь за Pубежём 4: Государство и Право 1988/4, 19–21

‘Reflections on Law and on its Inner Morality’ Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto LXII (1985) 3, 439–451

{reprint in L&Ph, 4, 77–89} =

‘Reflexiones arcerca del Derecho y sua Moralidad Interna’ [trad. María Angélica Rojas] in H. L. Hart y el Concepto de Derecho ed. Agustín Squella in Revista de Ciencias Sociales [Valparaiso] 1986, 473–489

{reprint in Études, 250–265} =

La moralité intérieure du droit (Budapest: Institut des Sciences juridiques et politiques de l’Académie des Sciences de Hongrie 1985) 13 [multipl.]

{reprint in Études, 226–249}

& in La méthodologie du droit II (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 1988), 1–25 [multipl.] =

‘The Inner Morality of Law’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 29 (1987) 1–2, 240–245

c

‘Die Gewaltenteilung: Ideologie und Utopie im politischen Denken’ in Die bürgerliche Gewaltenteilung Theorie, Gesetzgebung und Praxis, hrsg. Karl-Heinz Röder (Berlin: Institut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR 1985), 143–149[92]

{reprint in Aufs, 244–250} >>

‘Az államhatalmak szétválasztása: ideológia és utópia a politikai gondolkodásban’ Állam és Igazgatás XXXIV (1984) 1, 85–90

{újrany. Politik, 142–152; ‘Reformkísérletek megkísértése’ főcímmel in Jogáll, 17–23} =

‘La séparation des pouvoirs: idéologie et utopie dans la pensée politique’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 27 (1985) 1–2, 243–250

{reprint in Études, 41–48; Transit, 28–37) =

‘Разделение властей – идeология и утопия в политической мысли’ [трад. С. Лужков] in Чаба Варга Право Теория и философия (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1994), 205–213 [Philosophiae Iuris]

d

‘Gondolkodói választás a forradalom dilemmájában: Szalay László és a magyar reformkor’ in Jogász Szövetségi Értekezések 1984, 149–153 & Állam és Igazgatás XXVII (1984) 2, 338–341 & [újrany. >] Látóhatár (1985. október), 220–223

{újrany. in Politik, 56–62; Jogáll, 203–207} =

‘A Philosopher in the Dilemma of Revolution: Ladislas Szalay and the Hungarian Reform Period’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae XXVIII (1986) 1–2, 207–210

e

‘Improvizáció a háború forgatagában, avagy az emberség lehetőségei (Délvidék, 1941: Bácsföldvári interregnum egy kényszerleszállást szenvedő repülő visszaemlékezései tükrében)’ Életünk [Szombathely] XXI (1984) 3, 219–225 & << ‘Improvizáció a háború forgatagában, avagy az emberiség lehetőségei – Délvidék, 1941: Bácsföldvári interregnum egy kényszerleszállást szenvedő repülő visszaemlékezése tükrében)’ Bácsország Vajdasági helyismereti szemle [Szabadka] 2005/2 [No. 33], 39–45[93]

1985

Anthropological Jurisprudence? Leopold Pospíšil and the Comparative Study of Legal Development (Budapest: Institut of Sociology [of the] Hungarian Academy of Sciences 1986) 34 [Underdevelopment and Modernization: Working Papers] [multipl.] =

‘Antropológiai jogelmélet? Leopold Pospíšil és a jogfejlődés összehasonlító tanulmányozása’ Állam- és Jogtudomány XXVIII (1985) 3, 528–555

{újrany. in JmFoly, 139–208} >

‘Anthropological Jurisprudence? Leopold Pospíšil and the Comparative Study of Legal Cultures’ in Law in East and West On the Occasion of the 30th Anniversary of the Institute of Comparative Law, Waseda University, ed. Institute of Comparative Law, Waseda University (Tokyo: Waseda University Press 1988), 265–285

{reprint in L&Ph, 24: 437–457} >>

‘»Law«, or »More or Less Legal«?’ Acta Juridica Hungarica 34 (1992) 3–4, 139–146

b

A jog és korlátai Antony Allott a hatékony jogi cselekvés határairól (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete 1985) 34 [Elmaradottság és modernizáció: Műhelytanulmányok] [multipl.] & Állam- és Jogtudomány XXVIII (1985) 4, 796–810

{újrany. in JogiElm, 236–250; JmFoly, 361–394} >

‘The Law and its Limits’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 34 (1992) 1–2, 49–56 & in Csaba Varga Law and Philosophy Selected Papers in Legal Theory (Budapest: ELTE Project on “Comparative Legal Cultures” 1994), [5:] 91–96 [Philosophiae Iuris] & [reprint] Indian Socio-Legal Journal An International Journal of Legal Philosophy, Law and Society [Jaipur: Indian Institute of Comparative Law] 25 (1999) 1–2, 129–134

c

‘A jog mint társadalmi kérdés’ Valóság XXVIII (1985) 2, 8–19

review: Рефeративный Журналь за Pубежём 4: Государство и Право 1987

& [újrany. >] Látóhatár (1985. június), 177–182

{újrany. in Politik, 11–35; >> ‘Múlt és jelen: A jog társadalmi presztizséről’ in Jogáll, 9–16; > ‘Jog, társadalom, nyelv, értékek’ in JogTárselm, 242–252} =

‘Law as a Social Issue’ in Szkice z teorii prawa i szczególowych nauk prawnych Professorowi Zygmuntowi Ziembinskiemu, ed. Sławomira Wronkowska, Maciej Ziełinski (Poznan: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1990), 239–255 [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Seria Prawo, 129]

{reprint in L&Ph, 25: 459–475; >>> Transit, 23–27}

d

‘Für die Selbstständigkeit der Rechtspolitik’ in Die rechtstheoretischen Probleme von der wissenschaftlichen Grundlegung der Rechtspolitik hrsg. Mihály Samu (Budapest: Igazságügyi Minisztérium Tudományos és Tájékoztatási Főosztály 1986), 283–294

{reprint in Aufs, 232–243} =

‘A jogpolitika önállóságáért’ Társadalomkutatás 1985/3, 5–10 & [újrany. <] in Samu Mihály Jogpolitika (Budapest: Rejtjel 1997), 165–170

{újrany. in JogTárselm, 222–227}

‘За самостоятеность правовой политики’ [трад. С. Лужков] in Чаба Варга Право Теория и философия (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1994), 135–138 [Philosophiae Iuris]

d

‘Somló Bódog végső summázata: az ismeretlen Állambölcseleti jegyzetek’ Állam- és Jogtudomány XXVIII (1985) 2, 359–373[94]

e

‘Somló Bódog jegyzetei Augustinus állambölcseletéről’ Állam- és Jogtudomány XXVIII (1985) 4, 777–783[95]

f

‘Filozófia és a jogtudományok Magyarországon’ Jogtudományi Közlöny XL (1985) 6, 353–356[96]

g

‘Jogfilozófia Magyarországon: Lukács György és a jog’ [Bálint V. Éva interjúja] Magyar Hírlap 18 (1985) 233, 8[97]

1986

‘Law as History?’ in Philosophy of Law in the History of Human Thought ed. Stavros Panou, Georg Bozonis, Demetrios Georgas, Paul Trappe (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1988), 191–198 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Supplementa 2]

{reprint in L&Ph, 26: 477–484} =

review: В. А. Четвёрнин in Рефeративный Журналь за Pубежём 4: Государство и Право 1987/1, 28–30

‘Le droit en tant que l’histoire?’ in La méthodologie du droit II, ed. Zoltán Péteri (Budapest: Institut des Sciences juridiques et politiques de l'Académie des Sciences de Hongrie 1987), 89–113 [multipl.] =

‘Le droit en tant qu’histoire’ in La modernisation du droit ed. Radomir Lukic (Beograd 1990), 13–24 [Académie serbe des Sciences et des Arts: Colloques scientifiques, LII, Classe des Sciences sociales, 11]

{reprint in Études, 266–277}

‘A jog mint történelem’ Világosság XXVII (1986) 1, 1–6 <

‘A jog mint történelem’ Jogtörténelmi Szemle 1987/2, 65–73

{újrany. in JmFoly, 103–119} =

‘Право как история’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae XXX (1988) 1–2, 240–247

{reprint in Право, 215–222}

b

‘A jog mint felépítmény: Adalékok az alap–felépítmény kategóriapár történetéhez’ Magyar Filozófiai Szemle XXX (1986) 1–2, 35–75

{újrany. ‘A jog mint felépítmény (Adalékok egy kategóriapár történetéhez)’ in Politik, 153–213;  JogTárselm, 31–70} >>>>

‘Теоретическая содержание пава как надстройки’ [трад. С. Лужков] in Чаба Варга Право Теория и философия (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1994), 139–143 [Philosophiae Iuris] <<

‘Autonomy and Instrumentality of Law in a Superstructural Perspective’ Acta Juridica Hungarica 40 (1999) 3–4, 213–235

c

‘Kelsen jogalkalmazástana (fejlődés, többértelműségek, megoldatlanságok)’ Állam- és Jogtudomány XXIX (1986) 4, 569–591

{újrany. in JmFoly, 271–304} >>

‘Wechselverhältnis von prozessualen und materiellrechtlichen Regelungen im Recht – eine marxistische Revision von Hans Kelsen’ in Die Wechselwirkung zwischen verfahrens- und materiellrechtlichen Regelungen des Effektivitätskomponente des sozialistischen Rechts Materialen des VII. BRS, II, hrsg. Karl A. Mollnau (Berlin 1988), 204–210 [Institut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR, Konferenzmaterialien II] <

‘Hans Kelsens Rechtsanwendungslehre: Entwicklung, Mehrdeutigkeiten, offene Probleme, Perspektiven’ Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie LXXVI (1990) 3, 348–366

{reprint in Aufs, 189–207} =

‘Kelsen’s Theory of Law-application: Evolution, Ambiguities, Open Questions’ Acta Juridica Hungarica 36 (1994) 1–2, 3–27

{reprint in JudProc, 165–201}

d

‘Heterogeneity and Validity of Law: Outlines of an Ontological Reconstruction’ in Rechtsgeltung hrsg. Csaba Varga & Ota Weinberger (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1986), 88–100 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 27]

{reprint in L&Ph, 12: 209–218} >

‘A jog és érvényessége’ Jogtudományi Közlöny XLI (1986) l, 1–6

{újrany. ‘A jog és érvényessége: Ontológiai megfontolások’ in JmFoly, 67–85}

e

‘Über die Rechtsanwendung: Ontologische Überlegungen’ in Die eigenverantwortlich-schöpferische Komponente in der Rechtsanwendung und ihr Einfluß auf die gesellschaftliche Wirksamkeit des sozialistischen Rechts: Materialen des VI. Berliner Rechtstheoretischen Symposiums, hrsg. Karl A. Mollnau (Berlin/Ost: Institut für Theorie des Staates und des Rechts der Akademie der Wissenschaften der DDR 1986), 376–383 [Konferenz-Materialien, Protokolle, Informationen 1]

{reprint in Aufs, 165–172}

f

‘Vorwort’ in Rechtsgeltung hrsg. Csaba Varga & Ota Weinberger (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1986), 10–14 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 27]

{reprint in Aufs, 3–7}

g

‘Lukács és az európai jogi kultúra’ Állam- és Jogtudomány XXIX (1986) l, 120–125[98]

1987

‘Judicial Reproduction of the Law in an Autopoietical System?’

[abstract] in Law, Culture, Science and Technology In Furtherance of Cross-cultural Understanding (Kobe 1987), 200–202

in Technischer Imperativ und Legitimationskrise des Rechts ed. Werner Krawietz, Antonio A. Martino, Kenneth I. Winston (Berlin: Duncker & Humblot 1991), 305–313 [Rechtstheorie, Beiheft 11] & Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae XXXII (1990) 1–2, 144–151

{reprint in JudProc, 203–213} =

‘Autopoiesis és a jog jogalkalmazói-gyakorlati újratermelése’ Jogtudományi Közlöny XLIII (1988) 5, 264–268

{újrany. in Szöv, 120–128; Parad, 358–369; Parad2, 418–430}

b

‘Documents de Kelsen en Hongrie: Hans Kelsen et Julius Moór’ Droit et Société [Paris] (1987), No. 7, 337–352 & http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/pdf/ds07/007-03.pdf

{reprint in Études, 3–9}

1988

[& József Szájer] ‘Technique juridique’ in Dictionnaire encyclopédique de Théorie et de Sociologie du Droit dir. André-Jean Arnaud (Paris: Librairie Générale du Droit et de Jurisprudence & Bruxelles: E. Story–Scientia 1988), 412–414

{reprint in Études, 217–219}

& 2e éd. corrigée et augmentée (Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 1993), 605–607 <<

[& József Szájer] ‘Legal Technique’ in Rechtskultur – Denkkultur Ergebnisse des ungarisch–österreichischen Symposiums der Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 1987, hrsg. Erhard Mock & Csaba Varga (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1989), 136–147 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 35]

{reprint in L&Ph, 10: 187–198; Lect, 252–266} =

[& Szájer József] ‘A jogi technika’ Magyar Jog 39 (1992) 2, 65–71

{újrany. in JmFoly, 214–233}

b

[& József Szájer] ‘Fiction’ + ‘Présomption’ in Dictionnaire encyclopédique de Théorie et de Sociologie du Droit dir. André-Jean Arnaud (Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence & Bruxelles: E. Story–Scientia 1988), 157–160 + 313–315

{reprint in Études, 220–222 + 222–225}

& 2e éd. corrigée et augmentée (Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 1993), 259–261 + 470–472 <<

[& József Szájer] ‘Presumption and Fiction: Means of Legal Technique’ Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie LXXIV (1988) 2, 168–184

{reprint in L&Ph, 9: 169–185}

review: [Nochta Tibor in Jogtudományi Közlöny XLI (1986) 11, 583]; Current Legal Theory VI (1988) 1–2, 293

[& József Szájer] ‘Диалетика развития правовых инструментов: Предметное исследование презумпции и фикции как сретдствo юридческой техники’ [трад. С. Лужков] in Чаба Варга Право Теория и философия (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1994), 169–204 [Philosophiae Iuris]

[& Szájer József] ‘Vélelem és fikció mint a jogtechnika eszközei’ Állam- és Jogtudomány XXXVII (1995) 3–4, 275–301

{újrany. in JmFoly, 234–270}

c

‘Bevezetés’ in Hans Kelsen Tiszta Jogtan [1934] Bibó István fordításában [1937], szerk. Varga Csaba (Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bibó István Szakkollégium 1988), IX–XVI [Jogfilozófiák] & [reprint] (Budapest: Rejtjel Kiadó 2001), IX–XVI [Jogfilozófiák] >

‘Kelsen Tiszta jogtana – tegnap, ma és holnap’ Jogtudományi Közlöny XLIV (1989) 1, 22–25 & Állam- és Jogtudomány XXXI (1989) 1, 133–138

{újrany. in JmFoly, 50–59} =

‘Kelsen’s »Pure Theory of Law«’ in Csaba Varga Law and Philosophy Selected Papers in Legal Theory (Budapest: ELTE Project on “Comparative Legal Cultures” 1994), [16]: 289–293 [Philosophiae Iuris]

‘Hans Kelsens’ Reine Rechtslehre – gestern, heute, morgen’ in Rechtsphilosophische Aufsätze (Budapest: ELTE “Comparative Legal Cultures” Project 1994), 226–231 & Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae ???

d

‘Rechtskultur – Denkkultur: Einführung zum Thema’ in Rechtskultur – Denkkultur hrsg. Erhard Mock & Csaba Varga (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1989), 9–13 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 35]

{reprint in L&Ph, 27: 485–489; Aufs, 251–255} >

‘A modern formális jog és kultúrája: kihívások, buktatók’ Jogtudományi Közlöny XLIII (1988) 1, 53–55

{újrany. in JogiElm, 222–224; JmFoly, 43–49}

e

‘Szerencsés társadalom?’ I–II Új Tükör XXV (1988) 29, 42 & XXV (1988) 30, 42[99]

{újrany. in Jogáll, 215–223}

1989

‘Liberty, Equality, and the Conceptual Minimum of Legal Mediation’ in Enlightenment, Rights and Revolution Essays in Legal and Social Philosophy, ed. Neil MacCormick & Zenon Bankowski (Aberdeen: Aberdeen University Press 1989), ch. 11, 229–251 & [reprint] in Marxian Legal Theory ed. Csaba Varga (Aldershot, Hong Kong, Singapore, Sydney: Dartmouth & New York: The New York University Press 1993), 501–523 [International Library of Essays in Law & Legal Theory, Schools 9]

{reprint ‘What is Needed to Have Law?’ in Transit, 38–61} =

in [Festschrift for Professor Ton-Kak Suh] [in Korean] [Seoul 1992] ???

‘Mi kell a joghoz?’ Valóság XXXII (1989) 3, 1–17

{újrany. in Jogáll, 25–49} =

‘Слобода, једнакост и појмовни минимум правне комуникације’ [прев. Иштван Боцони & Марта Бенка] Зборник Матuце Српске за друштвене науке [Novi Sad] 1990, No. 88, 59–78

b

‘The Fact and its Approach in Philosophy and in Law’ in Law and Semiotics 3, ed. Roberta Kevelson (New York & London: Plenum Press 1989), 357–382[100]

[abstr] in Third Annual International Round Table on Law and Semiotics (Penn State 1989)

c

‘Tény és proceduralitás a bírói ténymegállapításban’ Állam- és Jogtudomány XXXI (1989) 2, 496–543 >>>

‘The Judicial Establishment of Facts and its Procedurality’ in Sprache, Performanz und Ontologie des Rechts Festgabe für Kazimierz Opałek zum 75. Geburtstag, ed. Werner Krawietz & Jerzy Wróblewski (Berlin: Duncker & Humblot 1993), 245–258[101]

d

‘A bírói ténymegállapítás imputatív jellege’ Állam- és Jogtudomány XXXI (1989) 3, 30–93

{újrany. in Szöv, Parad ill. Parad2, részletként ‘A relevancia kiválasztó szerepe’ 38–40, 312–315 ill. 359–362 & ‘Ismereteink korlátozottsága és nyelvünk határozatlansága’ 75–81, 338–347 ill. 398–407} =

‘The Non-cognitive Character of the Judicial Establishment of Facts’ Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae 32 (1990) 3–4, 247–261 & in Praktische Vernunft und Rechtsanwendung / Legal System and Practical Reason Verhandlungen des 15. Weltkongresses der [IVR] in Göttingen, August 1991, ed. Hans-Joachim Koch & Ulfrid Neumann (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Stuttgart 1994), 230–239 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 53][102] +

‘The Unity of Fact and Law in Inferences in Law’

[abstr] in Legal Semiotics Papers (Edinburgh 1989), 42

as ‘The Judicial Process: A Contribution to its Philosophical Understanding’ Acta Juridica Hungarica 36 (1994) 3–4, 145–164 & in Sources of Law and Legislation Proceedings of the 17th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, Bologna, June 16–21, 1995, III, ed. Elspeth Attwooll & Paolo Comanducci (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Wiesbaden 1998), 206–219 [Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft 69][103] +

‘The Mental Transformation of Facts into a Case’

[abstr] in Abstracts Enlightenment, Rights and Revolutions in Legal and Social Thought [The 14th