Home About International University Project Conferences Courses Lectures Projects Publications Readings Contribute Contact      

home \ projects \ step \ értekezés a jogról \ 90 kérdés \ megközelítés

STEP home

Értekezés a jogról

Konferenciák

Esszék

Kutatók

Related links

 

 


 
 
STEP - St. Thomas Education Project
 
     
 
<<<   SZAKASZ   >>>
 
 

AQUINÓI SZENT TAMÁS

 

A TÖRVÉNYROL

 

A TEOLÓGIA FOGLALATA

A MÁSODIK RÉSZ ELSO RÉSZE (I-II), 90-108. KÉRDÉSEK

(Ford. Tudós Takács János)

90. KÉRDÉS

A törvény lényegérol

MEGKÖZELÍTÉS

 

Ezt követően a külső cselekedetek lételveiről kell vizsgálatot folytatnunk. A rosszra késztető külső lételv a Sátán, akinek a kísértő tevékenységéről az Első Részben [I, q. 114] szóltunk. A jóra indító külső lételv pedig Isten, aki a törvény által tanít és a kegyelem által segít minket. Ezért először a törvényről [qq. 90-108], másodszor a kegyelemről [qq. 109-114] kell szólnunk.

 

A törvénnyel kapcsolatban először magát a törvényt általában [qq. 90-92], másodszor a részeit kell megvizsgálnunk [qq. 93-108].

 

A törvény általános vizsgálata során háromról kell beszélnünk: először a lényegéről [q. 90], másodszor a felosztásáról [q. 91], harmadszor a hatásairól [q. 92].

 

Az első kérdéskörrel kapcsolatban négy kérdést teszünk fel. Először, vajon a törvény az észhez tartozik-e? Másodszor, a törvény céljáról. Harmadszor, a törvény okáról. Negyedszer, a kihirdetéséről.

 

 
     

A TÖRVÉNYROL

A TÖRVÉNYROL ÁLTALÁBAN

I-II, q. 90, A törvény lényegérol

I-II, q. 91, A törvények különbözoségérol

I-II, q. 92, A törvények hatásairól

A TÖRVÉNY RÉSZEI

Az örök törvény

I-II, q. 93, Az örök törvény

A természettörvény

I-II, q. 94, A természettörvény

Az emberi törvény

I-II, q. 95, Az emberi törvény

I-II, q. 96, Az emberi törvény hatalmáról

I-II, q. 97, Az emberi törvények változásáról

A régi törvény

I-II, q. 98, A Régi Törvény

I-II, q. 99, A Régi törvény parancsolatairól

I-II, q. 100, A Régi Törvény erkölcsi parancsolatairól

I-II, q. 101, A Régi Törvény ceremoniális parancsai önmagukban

I-II, q. 102, A ceremoniális parancsok okai

I-II, q. 103, A ceremoniális parancsok idotartamáról

I-II, q. 104, A Régi Törvény ítélkezési parancsai

I-II, q. 105, Az ítélkezési parancsok értelme

Az új törvény

I-II, q. 106, Az Evangélium törvénye, az ún. Új Törvény, önmagában

I-II, q. 107, A Régi Törvény és az Új Törvény viszonya

I-II, q. 108, Azok a dolgok, melyeket az Új törvény tartalmaz