Home About International University Project Conferences Courses Lectures Projects Publications Readings Contribute Contact      

home \ projects \ step \ értekezés a jogról \ 93 kérdés \ megközelítés

STEP home

Értekezés a jogról

Konferenciák

Esszék

Kutatók

Related links

 

 


 
 
STEP - St. Thomas Education Project
 
     
 
<<<   SZAKASZ   >>>
 
 

AQUINÓI SZENT TAMÁS

 

A TÖRVÉNYROL

 

A TEOLÓGIA FOGLALATA

A MÁSODIK RÉSZ ELSO RÉSZE (I-II), 90-108. KÉRDÉSEK

(Ford. Tudós Takács János)

93. KÉRDÉS

Az örök törvény

MEGKÖZELÍTÉS

 

Ezt követően az egyes törvényekről kell tárgyalnunk. Először az örök törvényről, másodszor a természettörvényről, harmadszor az emberi törvényről, negyedszer a régi törvényről, ötödször az új törvényről, amely az Evangélium törvénye. A hatodikról pedig, ami a test zsarátnokának törvénye, elég legyen annyi, amennyit akkor mondottunk, amikor az áteredő bűnről tárgyaltunk.

 

Az első problémakörrel kapcsolatban hat kérdés teszünk fel. Először: Mi az örök törvény? Másodszor: Vajon mindenki számára ismert-e? Harmadszor: Vajon minden törvény belőle származik-e? Negyedszer: Vajon a szükségszerű dolgok alá vannak-e vetve az örök törvénynek? Ötödször: Vajon az esetleges természeti dolgok alá vannak-e vetve az örök törvénynek? Hatodszor: Vajon minden emberi dolog alá van-e vetve neki?

 

 
     

A TÖRVÉNYROL

A TÖRVÉNYROL ÁLTALÁBAN

I-II, q. 90, A törvény lényegérol

I-II, q. 91, A törvények különbözoségérol

I-II, q. 92, A törvények hatásairól

A TÖRVÉNY RÉSZEI

Az örök törvény

I-II, q. 93, Az örök törvény

A természettörvény

I-II, q. 94, A természettörvény

Az emberi törvény

I-II, q. 95, Az emberi törvény

I-II, q. 96, Az emberi törvény hatalmáról

I-II, q. 97, Az emberi törvények változásáról

A régi törvény

I-II, q. 98, A Régi Törvény

I-II, q. 99, A Régi törvény parancsolatairól

I-II, q. 100, A Régi Törvény erkölcsi parancsolatairól

I-II, q. 101, A Régi Törvény ceremoniális parancsai önmagukban

I-II, q. 102, A ceremoniális parancsok okai

I-II, q. 103, A ceremoniális parancsok idotartamáról

I-II, q. 104, A Régi Törvény ítélkezési parancsai

I-II, q. 105, Az ítélkezési parancsok értelme

Az új törvény

I-II, q. 106, Az Evangélium törvénye, az ún. Új Törvény, önmagában

I-II, q. 107, A Régi Törvény és az Új Törvény viszonya

I-II, q. 108, Azok a dolgok, melyeket az Új törvény tartalmaz