Home About International University Project Conferences Courses Lectures Projects Publications Readings Contribute Contact      

home \ projects \ step \ értekezés a jogról \ 97 kérdés \ 2. szakasz

STEP home

Értekezés a jogról

Konferenciák

Esszék

Kutatók

Related links

 

 


 
 
STEP - St. Thomas Education Project
 
     
 
<<<   SZAKASZ   >>>
 
 

AQUINÓI SZENT TAMÁS

 

A TÖRVÉNYROL

 

A TEOLÓGIA FOGLALATA

A MÁSODIK RÉSZ ELSO RÉSZE (I-II), 90-108. KÉRDÉSEK

(Ford. Tudós Takács János)

97. KÉRDÉS

Az emberi törvények változásáról

2. SZAKASZ

 

Vajon az emberi törvénynek mindig változnia kell-e, amikor valami jobb kínálkozik?

 

 

A második problémát így közelítjük meg: úgy látszik, hogy az emberi törvénynek mindig változnia kell, amikor valami jobb kínálkozik.

 

1. Az emberi törvényeket ugyanis az emberi ész alkotta, mint a többi mesterségeket is. Ámde a többi mesterségekben megváltoztatják, amihez korábban ragaszkodtak, ha valami jobb kínálkozik. Tehát ugyanezt kell tenni az emberi törvényekkel kapcsolatban is.

 

2. Ezenkívül, az elmúlt dolgokból következtetni tudunk az eljövendőkre. Ámde, ha nem változtak volna az emberi törvények, amikor jobbak kínálkoztak, sok nem kívánatos dolog következett volna be, mivel úgy találjuk, hogy az antik törvények sok kezdetlegességet tartalmaznak. Tehát úgy látszik, hogy a törvényeket meg kell változtatni mindannyiszor, amikor helyettük valami jobbat lehet alkotni.

 

3. Ezenkívül, az emberi törvényeket az emberek egyedi cselekedeteivel kapcsolatban hozzák. Ámde az egyedi dolgokkal kapcsolatban tökéletes ismeretre csak tapasztalat által tudunk szert tenni, ami "időt igényel", ahogy a Filozófus mondja az Etika 2-ben. Tehát úgy tűnik, hogy az idő múlásával kínálkozhat valami jobb, amit törvénnyé kell tenni.

 

Ezzel szemben áll, amit a Decretumok (dist. 12) tartalmaznak: "Nevetséges és meglehetősen szégyenletes, ahogy az atyáinktól kapott hagyományokat hagyjuk széttöredezni."

 

Válaszul azt kell mondanunk, hogy az emberi törvény annyiban változik helyesen, amennyiben a változás által a közjó gyarapszik, amint mondottuk (a. 1). Ámde a törvény változása természeténél fogva a közjó számára káros, mivel a törvények megtartása szempontjából nagy jelentőségű a szokás: úgyannyira, hogy amik az általános szokás ellenére jönnek létre, nehezebbnek tűnnek, még akkor is, ha természetüknél fogva könnyebbek. Ezért amikor megváltozik a törvény, csökken a törvény kötelező ereje, amennyiben megszűnik a megszokott. Ezért az emberi törvényt csak akkor szabad megváltoztatni, ha valamilyen szempontból pótlódik a közjó számára annyi, amennyi más szempontból el lett véve belőle. Ami vagy úgy történik, hogy az újonnan alkotott törvényből valamilyen igen nagy és nyilvánvaló haszon származik, vagy úgy, hogy az új törvényre igen nagy szükség van, mivel a megszokott törvény vagy nyilvánvaló erkölcsi rosszat tartalmaz, vagy a megtartása legtöbbször káros. Ezért mondja a jogi szakember: "Új dolgok alkotása esetén nyilvánvalónak kell lennie a hasznosságnak, hogy szakítsunk azzal a joggal, ami sokáig méltányosnak tűnt."

 

Az első ellenvetésre tehát azt kell mondanunk, hogy a mesterségek tárgyai hatékonyságukat kizárólag az észtől nyerik, ezért mindazon esetben, amikor az ész számára jobb megoldás kínálkozik, meg kell változtatni azt, amihez korábban ragaszkodtak. De "a törvények legnagyobb ereje a szokásból ered", ahogy a Filozófus mondja a Politika 2-ben. Ezért nehezen változtathatók.

 

A második ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy ebből az érvből az következik, hogy a törvényeket meg kell változtatni, de nem akármilyen jobbítás érdekében, hanem nagy hasznosság végett, vagy a szükségesség miatt, amint mondottuk.

 

Hasonlót kell mondanunk a harmadik ellenvetésre is.

 

 
     

A TÖRVÉNYROL

A TÖRVÉNYROL ÁLTALÁBAN

I-II, q. 90, A törvény lényegérol

I-II, q. 91, A törvények különbözoségérol

I-II, q. 92, A törvények hatásairól

A TÖRVÉNY RÉSZEI

Az örök törvény

I-II, q. 93, Az örök törvény

A természettörvény

I-II, q. 94, A természettörvény

Az emberi törvény

I-II, q. 95, Az emberi törvény

I-II, q. 96, Az emberi törvény hatalmáról

I-II, q. 97, Az emberi törvények változásáról

A régi törvény

I-II, q. 98, A Régi Törvény

I-II, q. 99, A Régi törvény parancsolatairól

I-II, q. 100, A Régi Törvény erkölcsi parancsolatairól

I-II, q. 101, A Régi Törvény ceremoniális parancsai önmagukban

I-II, q. 102, A ceremoniális parancsok okai

I-II, q. 103, A ceremoniális parancsok idotartamáról

I-II, q. 104, A Régi Törvény ítélkezési parancsai

I-II, q. 105, Az ítélkezési parancsok értelme

Az új törvény

I-II, q. 106, Az Evangélium törvénye, az ún. Új Törvény, önmagában

I-II, q. 107, A Régi Törvény és az Új Törvény viszonya

I-II, q. 108, Azok a dolgok, melyeket az Új törvény tartalmaz